Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Båtägarna planerar redan för sommar på Göta kanal!

Hälften av båtresenärerna på Göta kanal bokar sin resa högst två månader i förväg, men de senaste månaderna har det skett en förändring då fler redan bokat sin sommarresa.

­–De senaste tre åren har statistiken kring biljettbokningen sett likartad ut men i år ser vi ett trendbrott där biljettbokningen från oktober till december har ökat med mer än 400%, säger Roger Altsäter, VD på AB Göta kanalbolag. Att siffran är så pass hög beror till viss del på att det normalt är relativt få som bokar sin resa före årskiftet och att tillkommande bokningar då får stor effekt på statistiken. Men det ger ändå en signal om att båtägarna redan nu bestämt sig för att semestra på hemmaplan kommande säsong, fortsätter Roger Altsäter.

Vi är jätteglada om båtgästerna planerar sin resa i god tid säger Göta kanalbolags marknads- och kommunikationschef Magnus Hollwin. Köper man en högsäsongsbiljett så är man välkommen till oss när man önskar under hela högsäsongen 15 juni till 12 augusti. Så vill man pricka in bra väder så har man stort utrymme att vara flexibel, även om man bokat sin resa långt i förväg. Bokar man en tur och returbiljett så gäller den som säsongsbiljett. Det betyder att man kan stanna i Göta kanal hela säsongen om man önskar.

­­­–Trenden att semestra på hemmaplan, flygskam och det faktum att vi satsat över en halv miljard på att förbättra och framtidssäkra Göta kanal de senaste åren bidrar säkert till att Göta kanal ses som ett allt attraktivare semestermål, fortsätter Magnus Hollwin.

Varje år besöker fler än 3 miljoner människor Göta kanal och i vår senaste kundundersökning bland båtresenärerna ökande andelen ambassadörer som rekommenderar besöksmålet för vänner och bekanta med 36% jämför med året innan, avslutar Roger Altsäter.

 

OM Göta kanal

Göta kanal är ett av Sveriges största byggnadsverk och populäraste besöksmål, med 3 miljoner besökare varje år. AB Göta kanalbolag ägs av staten och ansvarar för att bevara och utveckla Göta kanal, samt för att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Farleden är öppen maj-september.