Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Skogsbrand – Östersund 24-25 Mars 2020!

En nordisk konferens och mötesplats 24-25 mars som riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i norden som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa. Hur kan vi utveckla och ta del av varandras erfarenheter över de nordiska landsgränserna vid en händelse?

Skogsbrand 2020 arrangeras av Räddningstjänsten Jämtland i samarbete med MSB.

25 000 hektar skog brann sommaren 2018
De omfattande skogsbränderna som drabbade Sverige sommaren 2018 medförde inte bara enorma materialskador på skogen utan påverkade även stora områden och dess invånare. MSB uppskattade att omkring 25000 hektar skog brann – det är en yta lika stor som 35 700 fotbollsplaner. Totalt brann skog ner till ett värde av nästan 1 miljard kronor under sommarens bränder 2018.

När bränderna rasade som värst deltog tio europeiska länder i släckningsarbetet. Danmark, Norge och Finland skickade alla stora resurser till Sverige under denna händelsen. De kommunala och statliga organisationerna sattes under stor prövning och press.

Hur kan vi göra för att förebygga och minska risken för skogsbränder?
Konferensen riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer i de nordiska länderna som kan bli berörda av skogsbränder och effekterna av dessa.

Vi vill att du ska få en bättre bild av vad som kan hända och vad som förväntas av dig som arbetar och hanterar dessa frågor. Hur kan du göra för att förebygga och minska risken för brandskador på skogen?

Läs mer och anmäl dig här!