Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

9,6 miljoner till friluftsliv för alla!

Friluftsfrämjandet får 9 600 000 kronor i statsbidrag 2020. Pengarna ska användas för att fortsätta främja friluftslivet och verka för att naturen görs tillgänglig för alla. Friluftsfrämjandets fokus ligger främst på att nå de grupper i samhället som i lägre utsträckning visas i naturen samt barn och unga.

–”Vi har tagit på oss uppdraget att främja friluftslivet, och vårt fokus är ”friluftsliv för alla”. Det betyder att vi ska bedriva en bred verksamhet – över hela landet, året runt och för alla åldrar. Och att vi ska fortsätta prioritera att inkludera de grupper som i lägre grad vistas i naturen, exempelvis ungdomar samt individer med funktionsvariation eller utländsk bakgrund. Statsbidraget är en viktig del i vår finansiering och därmed en förutsättning för vår breda verksamhet”, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

–”Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas”, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Friluftsfrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. 2019 var antalet medlemmar 108 371 vilket är en ökning med 35 % över de senaste fem åren. Nytt för 2019 är att antalet medlemmar nu även ökar inom gruppen ungdomar.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 81 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt belopp på 71 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 49 %. För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Extern länk
Svenskt Friluftslivs fördelningskommittes beslutsprotokoll bidrag januari 2020!

OM Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi är friluftslivets talesperson och företräder 26 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,6 miljoner medlemskap. Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.