Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Mot kontinenten – På resa i första klass!

Den 27 mars – 27 september, öppnar utställningen Mot kontinenten – På resa i första klass på Hallwylska museet på Hamngatan 4 i Stockholm. Utställningen lyfter fram resandets utveckling kring sekelskiftet 1900 sida vid sida med Wilhelmina von Hallwyls många resor – i en tid där de organiserade nöjesresorna tog fart.

Bilden ovan; Från utställningen Mot kontinenten – på resa i första klass på Hallwylska museet.
Foto/Källa; Hallwylska museet. OBS! Klicka på bilden för större format!

Under 1800-talet gick den tekniska utvecklingen med en rasande takt. Ångmaskinen och järnvägarna utvecklades och gjorde att människor kunde resa på ett nytt sätt − långt och snabbt. Nya kommunikationssätt band ihop världen. När turismen ökade under 1800-talet kom den moderna resehandboken. Under andra hälften av 1900-talet blev turismen en massrörelse.

Hallwylska museets grundare, Wilhelmina och Walther von Hallwyl, gjorde över 60 utlandsresor. Under de flesta av resorna passerades Schweiz, Walthers hemland. Familjen gjorde långa resor som liknade expeditioner. Ofta var de borta i flera månader och besökte många länder. Spanien, Italien och Grekland var då platser som låg utanför de etablerade resvägarna medan Egypten var tidigt exploaterat som turistland. Järnvägar, hotell och all den lyx som en välbärgad västeuropé förväntade sig var en självklarhet. Entreprenören Thomas Cook organiserade tidigt sällskapsresor och genom den brittiska kolonisationen och bygget av Suezkanalen underlättades transporter och turism i allt fler länder. Och med det kom också hotellens och lyxturismens framväxt.

Att samla och att minnas var en viktig del av resandet – då som nu. Hallwylska museets unika samlingar är ett resultat av Wilhelminas von Hallwyls arbete att spara och katalogisera inte bara allt i hemmet utan även från resorna. I utställningen visas föremål och minnessaker som har koppling till familjens många resor; koffertar, resedagböcker, fotografier, vykort, souvenirer, resekläder och parasoll, bland mycket annat. I rum för rum presenteras en tidsresa över hur det en gång var att resa i första klass.

Utställningen är formgiven av scenograf Ulla Kassius.

Program

I anslutning till utställningen erbjuder Hallwylska museet in till programkvällar på temat resande både i museet och på andra platser. Följ med på bland annat en båttur i Stockholms skärgård och en stämningsfull tågresa runt Mälaren i vagnar från 1930- och 50-talen.
Läs mer på www.hallwylskamuseet.se