Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Efter Coops satsning – nu dubbleras antalet gårdar med naturbeteskött!

Under 2019 dubblerades antalet certifierade gårdar med naturbeteskött. En stor förklaring till ökningen är att Coop sedan i april i fjol erbjuder naturbeteskött under eget varumärke i alla sina butiker. Nu i januari ökar Coop antalet inköpta djur med 40 procent.

Bilden ovan; Djur som betar på naturbetesmarker bidrar till biologisk mångfald. Foto; Hans Jonsson
Klicka på den för större format!

Många miljöexperter, bland annat Världsnaturfonden WWF, lyfter svenskt naturbeteskött som det kött som gör nytta för miljön och den biologiska mångfalden. Många har tagit till sig budskapet, att vi för att minska vår klimatpåverkan som konsumenter behöver minska vår köttkonsumtion. Samtidigt minskar antalet insekter, växter och fåglar i vårt svenska odlingslandskap och många arter är helt beroende av betande mular och trampande klövar. För att säkra den svenska biologiska mångfalden behöver antalet djur som betar på naturbetesmark öka.


Naturbetesmark med hög artrikedom. Foto; Johnér Bildbyrå

– ”Intresset från våra kunder har varit stort och det är därför glädjande att allt fler gårdar certifierar sitt naturbeteskött. Det gör att vi nu kan öka tillgången med 40 procent för att möta den ökande efterfrågan”, säger Majsan Pense, kategorigruppchef för kött på Coop. ”Kött som är märkt med Svenskt Sigill Naturbeteskött är det enda kött som kommer från djur som garanterat betat på våra mest artrika ängsmarker. Djuren får en hög andel grovfoder under vinterhalvåret och köttet hängmöras i minst två veckor vilket också gör att det håller en hög ätkvalitet”.

-”Det som behövdes var en större handelskedja som ville satsa på naturbeteskött. Efterfrågan hos miljömedvetna konsumenter finns där och ökar hela tiden. I våras satsade Coop på naturbeteskött och resultatet är suveränt, en dubblering av antalet certifierade gårdar”, säger Britt Rahm, vd på Sigill Kvalitetssystem.

Konsumentföreningen Stockholm har ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Världsnaturfonden WWF som syftar till att öka arealen naturbetesmark och antalet betande djur i Roslagen.

-”Naturbetesdjuren gör en fantastisk insats för att bevara artrikedomen på våra ängsmarker. Vi är stolta över samarbetet med Världsnaturfonden och att Coop satsar på att öka tillgängligheten av det svenska naturbetesköttet i butikerna”, säger Lars Ericson, vd för Konsumentföreningen Stockholm. ”Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet”.

 

OM Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Lämna ett svar