Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

WeRide lanserar Sveriges första renodlade eltaxi app!

WeRide appen finns tillgänglig både på App Store och Google play

Nu kan både företag och privatpersoner bidra till en hållbar utveckling, en resa eller ett paket åt gången. Genom WeRide-appen kan man nämligen boka utsläppsfria eltaxibilar och enklare budtransporter. Det sker idag 65 miljoner taxiresor per år i Sverige enligt den nationella resvaneundersökningen (RVU Sverige), och då är resor med färdtjänst, skolskjuts och paketbud inte inräknade. En överväldigande majoritet av dessa miljoner resor sker uteslutande med bilar som drivs av fossila bränslen som släpper ut diverse miljö- och hälsofarliga avgaser.

Det behöver inte längre vara så. Alla tekniska lösningar och förutsättningar för kunna att genomföra utsläppsfria transporter finns idag. Det som saknas är implementeringen och där behövs det nya aktörer som gör tjänsten tillgänglig för användarna. WeRide gör det möjligt för både individer och företag att aktivt kunna bidra till omställningen från utsläppsintensiva bilar till utsläppsfria och rena elbilar”, säger bolagets Operativa Chef (COO) Oskar Carlsson.

WeRide eltaxi-app

WeRide är Sveriges första renodlade eltaxi-app. Ett ungt, innovativt och miljömedvetet företag, med missionen att bli Sveriges största taxileverantör för företag.
Läs mer på www.weride.nu/appp 

WeRide är Sveriges första taxibilstjänst som drivs av 100% el
Ett ungt, innovativt och miljömedvetet företag, med missionen att bli Sveriges största leverantör av fossilfria transporter.
Läs mer på www.weride.nu