Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Visit Dalarna möter framtiden – 13 Turistbyråer blir 50 Info Points!

Tillvägagångssättet för att hitta inspiration och information i anslutning till en resa har förändrats de senaste åren. De fysiska besöken och försäljningen på våra turistbyråer i Dalarna har minskat och turister hittar i allt större utsträckning sin information digitalt. En stor del av Sveriges besöksnäring har redan anpassat sig till de nya förutsättningarna och Visit Dalarna kommer nu att möta de nya behoven hos turister samt stödja våra företag i besöksnäringen i den utvecklingen.

Vi står inför förändringar när det gäller hemsidor, appar och mobila gränssnitt. Ny teknik påverkar ständigt vårt sätt att interagera med varandra och mobilen har blivit vårt naturliga informations- och kommunikationsverktyg. Hela 70 % av bokningar och informationsinhämtning görs i dag digitalt, eller via ”vänner och bekanta”. Dalarnas besökare hittar i allt större utsträckning sin information digitalt. Under 2019 hade vår web visitdalarna.se över 1,1 miljoner besök, vilket är en ökning med 32 % mot föregående år.

Samtidigt har de fysiska besöken och försäljningen på våra turistbyråer i Dalarna minskat de senaste åren. Endast 6 % av turisterna besöker en turistbyrå idag.

Stärker vår digitala närvaro
Vi avser under 2020 att omorganisera genom att avveckla våra fysiska turistbyråer och fokusera på att stärka vår närvaro i digitala kanaler. Vi har idag informerat medarbetare om föreslagen omstrukturering och fackliga förhandlingar har inletts. Ett antal av våra medarbetare erbjuds nya befattningar inom bolaget men med anledning av befarad arbetsbristsituation har varsel lämnats till arbetsförmedlingen.

För att på bästa sätt möta Dalarnas turister på en modern arena planeras till en början 50 Info Points på strategiska platser där våra turister rör sig, till exempel vid Falu Gruva, Vasaloppet och STF Grövelsjön Fjällstation. Info Points kommer att vara en viktig del för att på ett personligt sätt förmedla ett gott värdskap. Andra regioner, som Malmö och Höga kusten, har med mycket goda resultat redan genomfört detta. I vårt Contact Center, där vi kommunicerar med våra besökare via telefon, chatt och andra digitala kanaler, tillförs den viktiga arbetsuppgiften att stödja de företag och organisationer som blir Info Points.

Organisationsförändringen möjliggör ytterligare fokus på att främja utveckling och lönsamhet hos de 800 företag och föreningar som vi idag samarbetar med inom besöksnäringen. Utvecklingen av hela Dalarna är viktig för oss och vi kommer fortsätta att stärka varumärket Dalarna för att locka besökare, inflyttare och företagare.

OM Destinationsbolaget Visit Dalarna

Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål, driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer samt ansvarar för Dalarnas turistbyråer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 800 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 60 anställda och omsätter ca 100 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.