Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Örebro läns museum flyttar konstsamlingar!

​När länsmuseet öppnar igen – om några år – så kommer konsten i samlingarna att kunna visas i utställningarna. Under tiden prioriteras arbetet med att ge samlingen på omkring 7000 verk bättre förvaringslokaler så att de inte riskerar att fara illa, men också för att höja säkerheten. Därför flyttas nu hela samlingen från källaren på Engelbrektsgatan 3 till föremålsmagasinen på Kaserngården 6.

En av vinsterna med flytten av konsten är att museet får en bättre överblick över vad som finns i samlingarna och i vilket skick konstverken är. Konstsamlingen blir mer tillgänglig, både fysiskt för museets personal, men även digitalt för allmänheten.

Konstverken har räknats och mätts för att få fram underlag för beräkning av hur mycket volym som behövs för optimal förvaring. Därefter har verken lyfts fram ur de gamla magasinen, synats och packats, ett i taget. Många konstverk har krävt specialanpassade lådor och andra emballage. Därefter har de lassats på vagnar och transporterats. När verken kommit fram har de packats upp i lugn och ro, synats, inventerats och fotograferats. Sedan har de placerats tryggt in i sina nya magasin, inredda med specialanpassade skärmar och hyllor. Det digra arbetet med att gå igenom kataloguppgifter och inregistrerade data kommer ta ytterligare något år att avsluta.

Samlingen består främst av konst från 1800-talets slut och framåt med en tyngdpunkt på 1900-talets sista halva. Fortfarande växer samlingen genom inköp och donationer. Bland de mest betydande större samlingarna kan nämnas några stora donationer; av skulptören Ulla Viotti och av målaren och skalbaggssamlaren Karl Axel Pehrson – guldbaggens skapare. Den senaste större samlingen som kommit in finns inte i magasin utan är utställd – det är ett stort förvärv av konst av Jan Håfström som gjordes hösten 2018. Den visas i utställningen Barnet i tornet på Örebro slott.

Bland övriga kända nationella konstnärsnamn kan nämnas Sigrid Hjertén, Evert Lundquist och Barbro Bäckström. Bland konstnärerna med regional anknytning återfinns Axel Borg, Wilhelmina Lagerholm, Stellan Mörner, Linn Fernström och många fler.

 

OM Örebro läns museum

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.