Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Antalet flickor på flykt rekordhögt – Pippi Långstrump stöttar en bortglömd men modig grupp!

I år är det 75 år sedan den första boken om Pippi Långstrump gavs ut. Med anledning av jubileet lanserar Astrid Lindgren Aktiebolag och Rädda Barnen den globala kampanjen Pippi of Today, ett samarbete för att med gemensamma resurser skapa uppmärksamhet och samla in pengar till Rädda Barnens arbete för flickor på flykt.

Bilden; Luisa*. Fotograf/Källa; Mats Lignell

Många företag världen över sluter upp i den internationella kampanjen ”Pippi of Today” som äger rum i Norden, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna och Schweiz bland annat. Alla pengar som samlas in under Pippi of Today-kampanjen går oavkortat till Rädda Barnens arbete för flickor på flykt.

– ”I en värld med allt starkare strömningar av nationalism och främlingsfientlighet vill vi lyfta vårt gemensamma ansvar för alla barn och visa på deras styrka och potential. Vi vill använda Pippi för att ge stöd till de flickor som behöver det allra mest. Göra deras röster hörda, stötta dem genom Rädda Barnens verksamhet och med Pippi som förebild ge dem styrka och hopp”, säger Olle Nyman på Astrid Lindgren Aktiebolag.

För 75 år sedan kom böckernas Pippi Långstrump, världens starkaste flicka, ensam till en helt ny stad. Idag tvingas miljoner flickor att lämna sina hem och flytta, inte bara till nya städer, utan också till nya länder. För att tackla utmaningar och finna vägen mot en ljusare framtid krävs styrka, mod och hopp. Med kampanjen Pippi of Today vill Astrid Lindgren AB stötta Rädda barnens arbete för att ge dessa flickor möjlighet till en framtid.

Fler människor tvingas på flykt än på mycket länge
Inte sedan andra världskriget har fler människor tvingats på flykt, och en särskilt utsatt och bortglömd grupp bland dessa är kvinnor och flickor. Flickor på flykt löper större risk för olika former av våld och exploatering, som till exempel sexuellt våld men också utebliven skolgång och barnäktenskap. Som en del i kampanjen har Rädda Barnen intervjuat 13 flickor som alla befinner sig på flykt. De berättar med egna ord om vad de har gått igenom och hur deras liv just nu ser ut. En av flickorna är 12 år gamla Luisa*, en av miljoner människor som har kommit från Venezuela till Colombia på grund av brist på mat, ekonomiska svårigheter och ökande våld i hemlandet.

– ”Jag var ledsen att behöva lämna Venezuela, för jag visste att jag skulle sakna min släkt mycket. Men jag var också glad, för jag skulle få träffa mamma igen. Vi gav varandra en stor stor stor kram när jag såg henne igen”, säger Luisa*.

– ”Barns rättigheter vet inga gränser, barn har samma rättigheter oavsett var de befinner sig. Vi är oerhört glada att Astrid Lindgren AB vill vara med och uppmärksamma den här viktiga frågan. Under 2019 intervjuade vi flickor från många olika länder för att bättre förstå vad de får utstå och hur vi bäst når dem med rätt insatser. Men det finns fortfarande för lite statistik och kunskap om flickors specifika situation. Med pengarna som samlas in kommer vi att kunna fylla dessa kunskapsluckor och utöka vårt arbete för flickor på flykt”, säger Helena Thybell, Generalsekreterare Rädda Barnen.

Läs mer här om Pippi of Today! 

Om Astrid Lindgren Aktiebolag
Astrid Lindgrens gärning är unik och betydelsefull. Hon var en övertygad humanist. Hon kämpade för barns rättigheter, för jämlikhet och för djurens rätt. Hon stod för sina åsikter med såväl civilkurage och allvar som humor och kärlek. Men det är som författare av barnböcker som Astrid gjort sig mest känd runt om i världen. Rättighetsbolaget Astrid Lindgren Aktiebolag ägs av Astrid Lindgrens barn och barnbarn. Verksamhet grundar sig på en kärlek till Astrid Lindgren, hennes engagemang och hennes verk.

Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Vi kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och vi finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete.

*Luisa heter egentligen något annat