Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Bohusläns museum – Utställningen ”Vi fåglar”

Bohusläns museum öppnar en utställning där fåglar som häckar i Sverige eller passerar Sverige är huvudpersoner. Här intar vi fåglarnas perspektiv, deras berättelse.

Fåglar är de ryggradsdjur som kan ses på flest ställen över hela jorden – från regnskogen och höga bergskedjor till Antarktis, och urbana miljöer. Förmågan att flyga är något som genom historien fascinerat den mänskliga fantasin, vilket gjort att fåglarna blivit djupt inbäddade i folktro, religion, musik och konst. Deras ofta oskygga framträdande med flygövningar och sång har gjort att människan lätt kunnat observera och uppskatta dem, vilket också har gjort att det är den typ av vilda djur som alltid stått närmast människan.

Bilden ovan; Glada. Fotograf/Källa; Jan Uddén

Lunnefågel. Fotograf/Källa; Jan Uddén
Bilden; Det görs allt fler observationer av lunnefågel i Bohuslän, dock rör det sig inte om några häckande fåglar. Lunnefågeln har historiskt häckat i Bohuslän, fram till 1950 fanns ett mindre bestånd fåglar på Soteskär och Stora Knappen. Bohusläns ornitologiska förening har lunnefågeln i sin logotyp.

I utställningen får fåglarna berätta själva om sina fantastiska kroppar med fjädrar, näbbar och vingar. Om häckningen där det gäller för hanarna att kunna fånga en hona genom att sjunga tillräckligt vackert, högt och länge och visa upp en boplats som erbjuder så mycket mat att honan kan äta upp sig innan äggkläckning och där det går att föda upp de eventuella ungarna. Utställningen kommer att ge besökarna en upplevelse av fåglarnas flytt från Sverige då lövsångaren, fiskgjusen, ladusvalan, tornseglaren och många andra flyger ner genom Europa till Afrika. En färd som för en del är upp till 1000 mil.

Våra fåglar vägleder oss i årstiderna; sånglärkor, starar, tofsvipor och strandskator ger hopp om våren, sångare och svalor visar att det nu är sommar, på hösten trumpetar sångsvanarna hejdå. Fåglarna är en del av vår värld och de ger oss goda skäl att ge oss ut i naturen och njuta av livets rikedom. Det må vara i skogens djup, långt ute i vildmarken, eller mitt i städerna.

Hundra år tillbaka i tiden så var vår kunskap om fåglarna mycket större, då tvekade inte människor på om de såg en stare eller koltrast, bergfink eller bofink. Genom ett hundratal fågelmontage ur Bohusläns museums samlingar tillsammans med film, musik, animationer där fåglarnas liv skildras både i folktron, poesin, här och nu, hoppas Bohusläns museum ge besökare en möjlighet att få tillbaka den kunskap om fåglar som vi en gång haft och samtidigt få en upplevelse fylld av både humor och allvar.

13 juni 2020 öppnar utställningen. Vi fåglar kommer invigas av skådespelaren, komikern och musikern Björn A Ling och Lotta Berg, ordförande i Sveriges ornitologiska förening.

OM Bohusläns museum

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.