Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Sugen att gå på museum i dessa Corona-tiden? Då finns Digitalt Museum

Sugen att gå på museum i dessa Corona-tiden? Då finns Digitalt Museum (digitaltmuseum.org) som ger tillgång över 5,5 miljoner objekt från 285 museer i Sverige och Norge – däribland Örebro läns museum som nyligen publicerat en artikel om Hålahults sanatorium (mellan Lindesberg och Örebro) som uppfördes för tuberkulossjuka för 120 år sedan

”Ett par mil norr om Örebro ligger Hålahults sanatorium. Det gigantiska byggnadskomplexet uppfördes som sanatorium för tuberkulossjuka för 120 år sedan. Tuberkulos var på den tiden en ganska vanlig men mycket farlig och inte sällan dödlig lungsjukdom. Hålahult var ett av fyra så kallade Jubileumssanatorier som öppnade samtidigt i Sverige med medel från Konung Oscar II:s jubileumsfond. Syftet med dessa folksanatorier var att de skulle ”göra vård å sanatorierna tillgänglig för landets i ekonomiskt hänseende mindre lyckligt lottade befolkning”.

Läs mer om Hålahults sanatorium på digitaltmuseum.se >>

DigitaltMuseum (digitaltmuseum.org) finns i Norge (digitaltmuseum.no) och i Sverige (digitaltmuseum.se).

På museerna finns stora och spännande samlingar. Traditionellt har dessa i första hand visats i urval i utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig blivit visade för den intresserade allmänheten. Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

DigitaltMuseum har idag över 5,5 miljoner objekt och information från många olika samlingar hos 285 museer, föreningar och arkivinstitutioner – däribland Örebro läns museum.

Objekten presenteras på DigitaltMuseum med information som beskrivning, historik, namn, typ, klassifikation och referenser enligt vedertagen katalogiseringstradition. Objekten är registrerade enligt olika traditioner, vid olika tider, av olika institutioner och av olika personer och det gör att informationen kan skilja sig åt lite även när samma typ av objekt beskrivs. Den enskilda institutionen kan dessutom ha ytterligare information om objektet som ännu inte registrerats digitalt in i databasen. Har du ytterligare information om bilder eller föremål hoppas vi att du använder funktionen Kommentar och bidrar med det du vet. På det sättet kan informationen om objektet förbättras och fördjupas till gagn för alla.

DigitaltMuseum är utvecklad av KulturIT med finansiering av Norsk kulturråd. Plattformen är under ständig utveckling och nya funktioner tillkommer fortlöpande. KulturIT är alltid intresserade av återkopplingar från dig som användare. Med ditt engagemang och dina kommentarer kan DigitaltMuseum bli bättre och bättre. Maila dina kommentarer kring användning, gränssnitt och funktioner.

Läs mer om Digitalt Museum >>