Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

AKUT EKONOMISKT LÄGE FÖR VASAMUSEET – SITUATIONEN ÄR OHÅLLBAR!

Vasamuseet – Skandinaviens mest besökta museum – är helt och hållet finansierat av egna intäkter och beroende av betalande besökare. När besökarna nu uteblir från hela världen på grund av coronaviruset står museet inför både akuta och långvariga ekonomiska problem. Omfattande besparingsåtgärder har redan införts men de räcker inte utan nu förbereds för att varsla personal, och som yttersta konsekvens kan museet behöva upphöra med verksamheten. Utan stöd är det till slut ett unikt kulturarv och ett av Sveriges starkaste besöksmål som hotas. APR 08, 2020

Vasamuseet får inga medel från staten, men styrs och regleras som en statlig myndighet och har därmed enbart möjligheter att spara ett litet överskott från ett år till nästa. Bedömningen i dagsläget är att museet kommer att tappa cirka 165 miljoner kronor (cirka 80 %) i intäkter under 2020. Samtidigt har museet stora fasta kostnader för vård och underhåll av det världsunika skeppet Vasa men också för lokalkostnader och tillsvidareanställd personal. De likvida medlen räcker bara till början av sommaren 2020. Situationen är kritisk och det är avgörande att ett ekonomiskt stöd kommer i tid.

– ”Farhågan är att det här krisläget orsakar så stora skador att det inte kan tas igen inom överskådlig framtid. Det handlar både om att museet tappar värdefull kunnig personal och att inte kunna ge Vasa de bevarandeinsatser som hon behöver för att stå emot tidens tand. Vasamuseet spelar en viktig roll som internationell turistattraktion och är ett kulturarv många svenskar är stolta över. Det vore fruktansvärt att inte ha råd att öppna igen”, säger museichef Lisa Månsson.

Vasamuseet ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer, den statliga myndighet som också driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Vasamuseets intäktsbortfall gör att myndighetens budget nästan halveras. Det påverkar alla museerna. Ett omfattande sparpaket har införts i alla delar av organisationen och samtliga kostnader som inte är verksamhetskritiska är stoppade

– ”Vi har löpande dialog med Kulturdepartementet som känner till vår svåra situation och vi gör förstås allt som står i vår makt för att så få som möjligt ska behöva sluta. Men situationen är så svår att varsel inte går att undvika. Blir det nödvändigt med många uppsägningar kommer det allvarligt att drabba alla museerna inom myndigheten”, säger Statens maritima och transporthistoriska museers överintendent Leif Grundberg.

Vasa låg relativt skyddad under de 333 år hon tillbringade på Stockholm ströms botten, men nu har hon varit ovanför ytan i nästan 60 år och det är inte en gynnsam miljö för ett gammalt föremål som har varit vattendränkt. Det pågår ett ständigt bevarandearbete på Vasa för att hålla henne i gott skick och motverka träets naturliga nedbrytningsprocess. Den största insatsen just nu är arbetet som syftar till att byta ut den vagga som Vasa vilat i sedan bärgningen 1961. Den nuvarande avlastar skeppet på fel sätt och behöver ersättas med en ny modern stödkonstruktion. Det är oerhört olägligt att Vasa hamnat i detta ekonomiskt svåra läge nu, innan denna avgörande bevarandeinsats är genomförd.

Under de senaste tre åren har Vasamuseet haft cirka 1,5 miljoner besökare per år, varav cirka 85 % från utlandet. Sedan det nuvarande museet öppnade 1990 har fler än 30 miljoner besökare från hela världen besökt skeppet och i flera år i rad har besökarna själva rankat museet som ett av de tolv bästa i världen. Vasamuseet har byggt Sverigebilden internationellt under många år och varit en framgångssaga som inte belastat staten ekonomiskt, utan bidragit till att dra tiotals miljoner besökare till Sverige genom åren. Nu är museet i ett utsatt läge och behöver stöd. Och det är bråttom. Världens bäst bevarade 1600-talsskepp kan inte bevaras och visas utan intäkter.

Text: Vasamuseet
Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

OBS! På deras hemsida kan man köpa stödbiljetter! Rädda detta dyrbara historiska skepp! Läs här!

OM Vasa
Vasa – från vrak till världsklass! Vasamuseet är med sina 1,5 miljoner besökare per år ett av världens populäraste besöksmål. När skeppet Vasa bröt vattenytan 1961 var hon ett stycke orört 1600-tal. År 1628 seglade Vasa ut på sin jungfrufärd, men resan blev kort och inför bestörta åskådare förliste hon i Stockholms hamn och låg på bottnen i 333 år. Tiden ombord stannade. Välkommen på en upptäcktsfärd i Vasas värld! Vasamuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.