Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet!

Folkhälsomyndigheten framhåller att Friluftsfrämjandet har ett mycket viktigt uppdrag, och uppmuntrar oss att fortsätta genomföra friluftsaktiviteter med barn, unga och vuxna (under 70 år).

Friluftsfrämjandet har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten (2020-04-01), för att diskutera och konkretisera hur vår organisation bör tolka deras föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att fr.o.m. nu ställa in alla våra friluftsaktiviteter (i grupp) för deltagare och ledare som är 70 år eller äldre, samt att starkt uppmana alla deltagare, ledare och förtroendevalda som är 70 år eller äldre, och/eller tillhör en riskgrupp, att inte delta i Friluftsfrämjandets friluftsaktiviteter eller fysiska möten/utbildningar, tills vidare.

Friluftsfrämjandet uppmanar våra förtroendevalda att genomföra möten via digitala kanaler eller telefon, så att alla ges möjlighet att vara med. Friluftsfrämjandet erbjuder Office365-paketet och Storyals kostnadsfritt till samtliga ledare och förtroendevalda, vilket inkluderar bra program för möten och samarbete via digitala kanaler.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss dessutom att anpassa våra friluftsaktiviteter för att minimera smittrisk, genom att:

  • inte samåka till friluftslivsaktiviteter, möten eller utbildningar,
  • inte dela tält eller vindskydd (eller rum i stuga),
  • inte laga mat tillsammans,
  • hålla avstånd mellan alla vuxna deltagare och ledare (ålder cirka 16+ och minst cirka 2 meter*),
  • planera för att närkontakt mellan barn minimeras (och ha en dialog med barnen kring detta), samt
  • fortsätta följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, löpande.

För Friluftsfrämjandet är deltagare, ledare och förtroendevalda som är 70 år eller äldre, och/eller tillhör en riskgrupp, en mycket viktig del av vår organisation. Det är därför oerhört tråkigt att risken för smittspridning innebär att dessa deltagare och ledare under en period nu ej kan delta i våra gemensamma friluftsaktiviteter. Jag längtar tills dagen dessa föreskrifter och allmänna råd lyfts, och vi alla återigen kan ses, tälta och laga mat tillsammans, oavsett ålder och hälsa.

Friluftsfrämjandet vill återigen understryka att Friluftsfrämjandet ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Friluftsfrämjandet tolkning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-04-01) är fortsatt att friluftsaktiviteter nära (för att avstå onödiga resor), i små grupper**, med deltagare och ledare som är symptomfria, under 70 år och ej i riskgrupp, samt med ett innehåll som är anpassat för att minimera smittrisk (se punktlista ovan) fortfarande bör genomföras, tills vidare. Denna tolkning gäller även utbildningar.

Denna text uppdateras löpande, utifrån ev. nya lagar eller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

* Ålder 16+ är en uppskattning och rekommendation av Friluftsfrämjandet, i linje med att regeringen har beslutat att stänga gymnasieskolor.

** Rekommendationen från Friluftsfrämjandet är max cirka 10 vuxna (inklusive deltagare och ledare) per grupp. Även i våra friluftsaktiviteter med barn bör grupperna om möjligt hållas små, exempelvis genom att delas in i flera grupper med färre deltagare i varje.

Läs gärna även:

Frågor ang. hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet

Om du som medlem har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med ledaren för aktuell friluftsaktivitet eller styrelsen i din lokalavdelning. Om du som ledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med grenledaren/styrelsen i din lokalavdelning.

Om ni som styrelse i en lokalavdelning har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen/anställda/utbildningsteam i er region. Om du som kursledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen i din region, utvecklingsgruppen eller verksamhetsansvarig på rikskontoret. När Friluftsfrämjandets riksorganisation har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskuteras det med Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bett Friluftsfrämjandet att sprida följande information, med anledning av covid-19:

 

Text; Friluftsfrämjandet
Bilder; Foto av Henning Sørby från Pixabay

Lämna ett svar