Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Svenska föräldrar bäst i Norden på barnsäkerhet i bil!

En jämförande undersökning gjord på uppdrag av Volvia visar på stora skillnader mellan de nordiska länderna, när det kommer till barnsäkerhet i bil (Extern länk) och hur bilburna barn sitter placerade. Och Sverige sticker ut i positiv bemärkelse – framförallt låter svenskarna barnen sitta bakåtvänt högre upp i åldrarna, något som markant minskar risken för allvarliga skador vid en olycka, visar forskning.

Den årliga undersökningen Barnsäkerhet i bil har i år utvidgats från Sverige till att även omfatta våra nordiska grannar. Totalt har över 3 000 bilburna föräldrar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med barn i åldern 0-10 år svarat på frågor om bilbarnstolar, hur deras barn sitter fastspända och hur väl de känner till regler kring barnens placering i bilen.

Svenskar sticker ut

Små barn som åker i framåtvända stolar löper upp till fem gånger större risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn som åker bakåtvända, enligt forskning. Och resultatet från Volvias undersökning visar att de svenska föräldrarna sticker ut i positiv bemärkelse när det kommer till bakåtvänt åkande. Så gott som alla, 98%, av barnen under två år sitter bakåtvända i bilen. Det är den högsta andelen bland de jämförda länderna. För svenska barn mellan två och fyra år är siffran 77%, även det högst i undersökningen.

Svenskarnas goda resultat har sin förklaring i en stark trafiksäkerhetskultur, menar Sofia Bergfors som är barnsäkerhetsexpert på Volvia.

–”I Sverige har trafiksäkerhet varit en prioriterad fråga länge. Det har forskats mycket, och Nollvisionen från 1997 om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken har en viktig normbildande roll. Det har påverkat svenskarnas attityd till barnens säkerhet i bilen, och det lyser igenom när vi jämför länderna”, säger Sofia Bergfors.

Allra mest utmärker sig Sverige i relation till Danmark där 98% av barnen åker framåtvänt redan innan fyra års ålder. Två av fem danska barn vänds framåt redan innan två års ålder. Ett barn som sitter felplacerat riskerar att dödas eller få mycket allvarliga skador på nacke, rygg och huvud vid en olycka.

 

Rekommendationerna skiljer sig åt

I Sverige är rekommendationen att ett barn ska sitta bakåtvänt upp till 4-5 år, helst längre. I Norge och Danmark är rekommendationen att åka bakåtvänt upp till minst fyra år, och i Finland att barnet ska åka bakåtvänt upp till minst tre års ålder. Och rekommendationerna i respektive land verkar i hög grad påverka hur tidigt föräldrarna vänder barnen i bilen. Dock finns det fortfarande potential till förbättring – även i Sverige.

–”Det är förstås glädjande att svenska föräldrar tar barnsäkerhet i bil på allvar. Men trafiksäkerhet är ingen tävling, och varje barn som åker osäkert är ett barn för mycket, oavsett i vilket land man bor. I samtliga länder vi har undersökt vänds barn tidigare än vad som rekommenderas, och även bland svenska barn vänds ett av fem alldeles för tidigt. Det talar sitt tydliga språk, vi kan aldrig trycka nog på vikten att åka bakåtvänt upp till minst 4-5 år, helst längre”, säger Sofia Bergfors.

Gemensamt för alla de undersökta länderna är att barn under 135 centimeter ska sitta på något slags skydd enligt lag, något som de allra flesta gör – alltid eller oftast. Bältesstol eller bälteskudde rekommenderas av forskare och läkare upp till dess att barnet är 140 centimeter långt och 10-12 års ålder. Anledningen är att vid en eventuell krock eller häftig inbromsning kan midjebältet tränga in i buken och ge inre skador, om barnet inte sitter upphöjt.

Studien omfattar 3 110 intervjuer som genomförts med ett riksrepresentativt urval ur Norstats webbpanel i respektive land. Intervjuerna genomfördes under vecka 7–11 2020. Nedan finns hela undersökningen för nedladdning.

Fakta om Volvia

Volvia, (Extern länk) som från början var Volvos eget försäkringsbolag, specialiserar sig på försäkringar för Volvo. Volvia har i flera år jobbat aktivt med frågor inom barnsäkerhet. Med initiativ som ”Barnsäkerhetens dag” och ”Baklängesmarschen” har Volvia riktat fokus mot barnens rätt att alltid sitta säkert i bilen. Volvia ingår sedan 2001 i Försäkringsbolaget If och finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Text & Bild; Volvia