Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten!

En nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

Fotograf; Moerschy från Pixabay – Klicka på bilden för större format!

Coronaviruset har lagt ett mörkt täcke över Sveriges naturturism eftersom människor reser och umgås mindre. Men samarbetsorganisationerna bakom ett nyproducerat material som riktar sig till markägare och turistföretagare hoppas att coronakrisen kan öppna för nya preferenser och mer turism i Sveriges natur:

”Med Turism på annans mark lägger vi grunden för en utveckling av hållbar turism i Sverige efter corona, som baseras på hållbarhet och respekt för varandras verksamheter.”

När en bra relation mellan markägare och turistföretag byggts upp ökar möjligheten för samverkan kring till exempel transporter, lokaler, arbetskraft, byggnation av vindskydd och kojor samt draghjälp för ökat antal kunder till bondens gårdsbutik. Naturturismföretagen i sin tur gynnar ofta både bygden och kommunen genom bättre underlag för infrastruktur, bidrag till underlag för skola och sjukvård, sätter bygden på kartan och leder till mer ordning och reda i naturen.

”För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i den nya vägledningen, säger samarbetsorganisationerna bakom Turism på annans mark.”

De senaste åren har det pågått planering och igångsättande av naturturism-projekt runt om i landet. Dessa ska ge intäkter till samhället, skapa livskvalitet för lokalbefolkning, bidra till bättre hälsa och göra så att besökare kan bli ambassadörer för svensk naturturism. I dessa sammanhang förekommer bland annat leddragningar, både att gamla leder rustas upp och att nya byggs. Detta påverkar en rad markägare och andra näringar. Det är i sådana sammanhang Turism på annans mark kan bidra med spelregler för att undvika konflikter och överexploatering.

Samarbeten är också viktiga för att undvika nedsliten och skadad natur, så kallad hyperturism. Med rätt målsättning är det möjligt att verka med respekt för naturen. En tydlig rekommendation i Turism på annans mark är att alla naturturismföretag gör en hållbarhetsanalys av sin verksamhet.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Projektet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.

”Vi är jätteglad att ha en färdig vägledning efter flera års samarbete för naturturismen på den svenska landsbygden. Den blir till stor hjälp för turistföretagare och markägare som vill skapa hållbar turism som bägge parter är nöjda med, säger samarbetsorganisationerna.”

Här kan du ladda ned handboken Turism på annans mark >
Om projektet Turism på annans mark >

Naturturismföretagen är de svenska natur- och ekoturismföretagens branschorganisation och gemensamma röst som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen. Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, kunskapsspridning, konsultation och kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser!