Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Kungliga Myntkabinettet 2020

Kungliga Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum ansvarar för statens samlingar av mynt, sedlar, medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning. Museet har nyligen flyttat från Slottsbacken till samma byggnad som Historiska museet och öppnar med den första utställningen i november 2020. Kungl. Myntkabinettet ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Cecilia von Heijne museichef Kungl Myntkabinettet med Tumba bruksmuseum

Hösten 2019 lämnade Kungl. Myntkabinettet sina lokaler på Slottsbacken i Stockholm. I Cecilia von Heijnes uppdrag ingår att etablera museet i samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Den första utställningen i november 2020.

– ”Jag är glad och stolt över att få leda och utveckla verksamheten vid Kungl. Myntkabinettet. Vi har spännande år framför oss då vi ska bygga upp en ny publik verksamhet i våra nya lokaler”, säger Cecilia von Heijne.

Cecilia von Heijne har varit t.f. museichef för Kungl. Myntkabinettet sedan hösten 2018. Dessförinnan var hon enhetschef vid Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna vid Statens historiska museer och innan dess var hon 1:e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet. Cecilia von Heijne har doktorerat i arkeologi med inriktning mot numismatik vid Stockholms universitet. Hon har även god erfarenhet av utställningsproduktion.

Som museichef för Kungl. Myntkabinettet ansvarar Cecilia von Heijne även för Tumba bruksmuseum.

– ”Det är ett fantastiskt arbetslivsmuseum vars verksamhet är viktig både för det lokala området och för kunskapen om sedel- och pappershistoria i Sverige”, säger Cecilia von Heijne.

Föreläsningar
Med anledning av situationen kring coronaviruset är vårens föreläsningsserie inställd. Vi hoppas att situationen ska förbättras till hösten så att vi då kan erbjuda en del av de inställda föreläsningarna. Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17.