Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

6 bönder nominerade till Årets klimatbonde!

För att uppmärksamma de som verkligen gör jobbet med att minska klimatpåverkan inom primärproduktionen delar Svenskt Sigill Klimatcertifierad ut priset Årets klimatbonde. Nu är sex stycken bönder i framkant inom klimatfrågan nominerade till Årets Klimatbonde 2020.

NOMINERADE:

Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson, Hagshultskossorna (Bilden ovan)
Nötköttsbönder på kopensionatet i Hagshult, Skillingaryd, Småland

Motivering:När mjölkkon inte längre levererar mjölk på topp flyttar hon till Kopensionatet på Hagshult. Här blir hon naturvårdare genom att beta ängar och hagar. Under tiden bygger hon muskler och fett som blir rika på vitaminer, mineraler och Omega-3. Ett cirkulärt tänk som förlänger livscykeln för den fina mjölkkon genom att upcycla henne till riktigt fint kött.Med vintergröna marker, LED-lampor, korta transporter och en klimatcertifiering enligt Svenskt Sigill är Hagshultskossorna förebilder inom klimatsmart köttproduktion.

Alvar Kårfors, Orto Novo
Ört- och sallatsbonde, Ekerö, Stockholm

Motivering: De var de första ört- och sallatsodlarna att bli klimatcertifierade redan 2011 och har sedan länge haft minskad klimatpåverkan högst upp på miljöagendan. All växtnäring cirkulerar i slutna system och bidrar inte till övergödning. Av energianvändningen idag är minst 95% förnybar. Under 2020 pågår arbete att bli helt fossilfria, även vid köldtoppar och för CO2 tillverkning.

Johan Ljungquist och Mikael OlenmarkDessalles, Gårdsfisk
Fiskbönder utanför Kristianstad, Skåne

Motivering:  Med ett driv som aldrig verkar sina, satsar Gårdsfisk på att producera världens mest hållbara fisk. Var föder man upp den fisken om inte i en gammal lada i Skåne? Med siktet inställt på världsherravälde och där alla steg är genomtänkta utifrån ett kretslopp. Allt från värmeväxlare i gödseldammar till jordgubbsodling med droppbevattning med fiskgödsel är genomtänkt i detalj. Dessutom är de den första klimatcertifierade fiskproducenten i världen.

Anders Gunnarsson, Halla gård
Grisbonde utanför Kvänum, Västra Götaland

Motivering: I ett nybyggt grisstall med så högt i tak att energislukande fläktar inte längre behövs bökar grisar som också har möjlighet att gå ut. All gödsel från grisarna rötas i en biogasanläggning som generar den värme och el gården behöver och mer där till. Nu har gårdens behov av inköp av energi minskat med 90% och inköp av mineralgödsel har minskat med ca 90%.  Målet är att bli en helt fossilfri gård. Anders odlar sitt eget proteinfoder t.ex. åkerbönor och har kunnat sluta helt med importerat sojafoder. Efter en beräkning som är utförd av RISE forskningsinstitut får hållbarhetsgrisen ett klimatavtryck på 2,2/kg CO2e per kilo benfritt kött, mindre än hälften av en vanlig svensk grisgård.

Marie och Magnus Wändel, Wändels Kvalitetsperenner (Bilden nedan)
Blomsterbönder i Löddeköpinge, Skåne

Motivering: Wändels kvalitetsperenner är en av Skandinaviens största odlare av fleråriga växter och är klimatcertifierade sedan 2016. Marie och Magnus odlar med 100% förnybara energikällor och med minimal resursåtgång. De driver också ett projekt med 100 perenner för pollinerare för att värna den biologiska mångfalden.  

Lars Hallenberg och Cornelis Schrieken, Sörby Handelsträdgård
Tulpanbönder utanför Gävle, Gävleborg

Motivering: Sörby Handelsträdgård är en av Sveriges största handelsträdgårdar och odlar främst klimatcertifierade lökväxter som tulpaner, hyacinter och narcisser. De senaste 10 åren har de minskat energiförbrukningen med 50% genom avancerade styrsystem och energivävar i växthusen. Sörby har minskat sina utsläpp av CO2 med 1 512 ton per år. Det motsvarar ungefär 756 tur och returresor med flyg mellan Stockholm och Australien. Per år. De värmer växthusen med fjärrvärme som är 100% förnybar. De investerar nu för framtiden genom att byta ut fler av sina gamla kylar som använder det naturliga, miljövänliga köldmediet koldioxid (R744) vilket kommer att minska klimatavtrycket ytterligare.

Kriterier för Årets klimatbonde

  • Du är en primärproducent, det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas.
  • Du har din produktion i Sverige.
  • Du arbetarmålmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan.
  • Du är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. Du har en koldioxidsnål produktion.
  • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
  • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Höjdarjury utser vinnaren
Anna Richert är matexpert på Världsnaturfonden WWF. Paul Svensson är en kock med stort fokus på hållbarhet. Han driver restaurangen på Fotografiska i Stockholm och är en krögare i världsklass. Ulf Sonesson är forskningschef för enheten Jordbruk och livsmedel på RISE. Helena Allard är hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

Mer om Årets klimatbonde
Vinnaren av Årets klimatbonde kommer att utses i september. Årets Klimatbonde presenteras av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE.


OM Svenskt Sigill
Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna. Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.