Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Krisstöd till flera statligt finansierade kulturinstitutioner!

Krisstöd till flera statligt finansierade kulturinstitutioner, bland annat Vasamuseet, Skansen och Nobelprismuseet! Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett stöd på 319 miljoner kronor 2020 som ska gå till flera statligt stödda kulturinstitutioner som exempelvis Vasamuseet, Skansen, Dramaten, Operan, Riksteatern och Ájtte, för uteblivna intäkter till följd av det nya coronaviruset.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för Sveriges kulturinstitutioner, som tvingats stänga eller sett stora besökstapp. Eftersom statliga museer, scenkonstinstitutioner och kulturverksamheter med statligt stöd även är beroende av intäkter från besökare har flera institutioner redan fått stora ekonomiska problem. Därför föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett tillfälligt särskilt stöd så att dessa institutioner kan överleva krisen och säkerställa att kulturliv och kulturarv fortsatt kan bevaras, utvecklas och vara tillgängligt när verksamheterna åter öppnas.

De verksamheter som omfattas av stödet är scenkonstinstitutioner med stöd direkt från regeringen, avgiftsfinansierade verksamheter med krav på full kostnadstäckning, samt vissa statligt finansierade museer och kulturinstitutioner som regeringen fördelar årliga medel till i regeringsbeslut. Den exakta storleken på kompensationen för respektive verksamhet är ännu inte beslutad, men kommer att baseras på de intäktsbortfall som institutionerna har rapporterat in till regeringen.

Verksamheter som berörs

 • Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
 • Bildmuseet
 • Cosmonova, som är en del av Naturhistoriska riksmuseet
 • Den uppdragsarkeologiska verksamheten vid Statens historiska museer
 • Form/Design Center
 • Föreningen Svensk Form
 • Judiska museet i Stockholm
 • Kungliga Dramatiska teatern AB
 • Kungliga Operan AB
 • Nobelprismuseet
 • Riksteatern
 • Röhsska museet
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
 • Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
 • Stiftelsen Dansens Hus
 • Stiftelsen Dansmuseifonden och Stiftelsen Rolf de Marés Minnesfond
 • Stiftelsen Drottningholms slottsteater
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Strindbergsmuseet
 • Stiftelsen Tekniska museet
 • Stiftelsen Thielska galleriet
 • Sveriges Fängelsemuseum
 • Unga Klara AB
 • Vasamuseet, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer
 • Voksenåsen
 • Zornsamlingarna

KÄLLA; Regeringens hemsida