Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Så undviker du smitta mellan djur och människor på hemestern!

Den här sommaren är inte som andra. Vi kommer att resa mindre och kanske röra oss mer i naturen. Många av oss kommer att besöka vandringsleder, naturum och naturreservat för att få miljöombyte och nya upplevelser. Det innebär också att vi kommer att röra oss i miljöer där det finns djur, och även om det inte handlar om Covid-19 så finns det risk för andra smittor. Med kunskap och några enkla råd kan vi undvika att själva drabbas av magplågor som ehec – och även bidra till att hålla afrikansk svinpest borta från Sverige.

Att träffa djur på vandringen eller besök på någon gård är något som många uppskattar. Utflykter med picknick ute i det gröna är också en fin upplevelse. För att det ska bli riktigt lyckat är det viktigt att vi skyddar både oss själva och djuren från smitta.

Undvik magplågor

Ehec är en typ av bakterier som kan finnas i tarmen hos friska idisslare som nötkreatur, får och getter. Människor kan smittas av ehec både via livsmedel som inte är rena och vid kontakt med djur eller deras närmiljö.

– ”Barn, och framför allt yngre barn, är känsligare för ehec-bakterien än vuxna och löper större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas. Dessutom stoppar de oftare händer och saker i munnen vilket ökar risken för smitta. God handhygien vid kontakt med djur och deras närmiljö är viktigt för att minska risken för att smittas”, säger Mariann Dahlquist på Jordbruksverket.

Några enkla råd för att undvika smitta

Tvätta händerna noga med tvål och vatten vid kontakt med djur
Ha inte picknick i betesmarker där det går djur
Tvätta händerna innan måltider och hjälp de yngre barnen med handtvätten
Bada inte där betesdjur kan gå ner i vattnet
Ehec-bakterien försvinner vid upphettning, så drick gårdens mjölk bara om den är värmebehandlad, exempelvis pastöriserad
Håll svenska grisar friska

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i Sveriges närområde, till exempel i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Människor blir inte smittade, men om matrester, exempelvis charkuterier, som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

– ”Ett utbrott av afrikansk svinpest skulle innebära omfattande, negativa konsekvenser både för svensk grisnäring och för jakt och friluftsliv. Det finns inget vaccin mot afrikansk svinpest, och därför är det mycket viktigt att arbeta för att inte få in sjukdomen i Sverige. För att kunna agera snabbt om smittan ändå skulle komma hit är det viktigt att misstänkta fall bland vildsvin och tamgrisar rapporteras in”, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Några enkla tips för att hålla afrikansk svinpest borta från svenska djur

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
  • Mata inte grisar med matrester
  • Kompostera matavfall i slutna behållare
  • Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt eller telefon 018 – 67 40 00.

Mer information – Externa länkar
Läs mer om ehec
Läs mer om afrikansk svinpest och hur vi stoppar smittan! 

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.