Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Öresundsbron vid Bunkeflostrand

Öresundsförbindelsen eller Öresundsbron är en 15,9 km lång fast förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 1 juli 2000.

Öresundsbron, vid Bunkeflostrand, Malmö. Foto; Mikael Amundsen – Klicka för större format!
Besök gärna Mikael´s egen hemsida Amus Photo
Se även hans sida på Gurushots
Se även hans; Dagens Sverigebild – Skåre Hamn

Mer om förbindelsen
Förbindelsen består av en 7,8 km lång brodel med tillfarter; Öresundsbron. De omkring 4 km närmast Danmark utgörs av en tunnel, eftersom spannet på en högbro hade varit en fara för flygtrafiken vid Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel tillskapades ön Pepparholm med en längd av cirka 4 km. Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20 och järnvägen en del av Öresundsbanan. Den genomsnittliga trafikmängden 2014 var cirka 20 000 fordon och 33 000 tågpassagerare per dygn. Jämfört med innan bron har trafikmängden femfaldigats
Källa; Wikipedia

 

Bunkeflostrand är en tätort och ett delområde i Malmö kommun i Skåne län. Namnet kommer från att området utgör tidigare Bunkeflo bys strandmark. Bunkeflostrand ligger söder om Öresundsbron vid Öresund och ingår idag i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö kommun.
Källa; Wikipedia