Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Pilgrimsstafetten har snart nått norska gränsen!

S:t Olavsleden som sägs vara norra Europas svar på Santiago de Compostela växer som besöksmål. Men med årets reserestriktioner har de internationella vandrarna lyst med sin frånvaro och istället har svenskarna upplevt pilgrimsleden. I etapper. Över 80 vandrare har deltagit på svenska sidan S:t Olavsleden.

Foto; Erika Willners – Klicka för större format

– ”Vi ville dels att lokalbefolkningen runt leden skulle gå sin egen led för att bli goda ambassadörer, men också dela med oss av leden i sociala medier så att de som inte har möjlighet att besöka leden som planerat kan ta del av den”, säger Putte Eby, projektledare för S:t Olavsleden.

Leden som är 580 kilometer har delats upp i 50 deletapper. Varje etapp är runt en mil och vandras av en eller flera vandrare. Den 20 juni startade stafetten i Selånger utanför Sundsvall och den 8 augusti går sista deltagaren i mål i Trondheim. En person varje dag har utsetts till att hantera ”stories” på S:t Olavsledens Instagramkonto. På så sätt har de som inte kan besöka leden i år kunnat följa vandringen online.

– ”Vi har några tyskar och holländare som följt hela vandringen, varje dag så de är verkligen entusiastiska. Utöver de så har vi ungefär 400 per dag som följer pilgrimsstafetten online via Instagram”, säger Putte Eby.

Den 25 juli kliver stafetten över riksgränsen. Fram till dess har 81 personer anmält sig och genomfört en stafettsträcka (plus deras eventuella sällskap) på svenska sidan. På norska sidan finns 15 sträckor innan målet i Trondheim och Niadarosdomen.

Läs mer här på S:t Olavsleden´s webbplats!

 

Pilgrimsarmbandet  – Armband med många möjligheter

Det kompletta Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med sex olika pärlor och berlocker. Såväl själva läderarmbandet som de dekorativa pärlorna/berlockerna symboliserar olika delar av natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden.
Foto: Arne Nordvik Hasselberg

En av berlockerna symboliserar vattnets betydlers för pilgrimer och längs Sankt Olavsleden finns många historiska Olavskällor bevarade. En annan av berlockerna består av en bit äkta täljsten från Nidarosdomen, den mäktiga katedral där Sankt Olavs relikskrin förvarades under medeltiden.

Min berlock i keramik avbildar fören från ett vikingaskepp, en påminnelse om kung Olav Haraldssons landstigning i Selånger år 1030, säger Annika Wall, formgivare från Gällö.

Målgruppen för Pilgrimsarmbandet är pilgrimer, vandrare och även andra besökare längs Sankt Olavsleden som vill skaffa ett genuint och unikt hantverk. Men äkta hantverk kostar och konceptet går därför ut på att skapa så stor flexibilitet som möjligt. Det ska inte vara ett tvång att köpa ett komplett armband.

Grundarmbandet i läder är en vacker och tilltalande produkt i sig, och tanken är att man ska kunna kombinera pärlor och berlocker i den utsträckning som den egna budgeten tillåter, säger Helene Ersson.

Ett pilgrimsarmband blir till

Processen att skapa Pilgrimsarmbandet inleddes redan 2019. I januari 2020 inbjöds sju hantverkare från den svenska och norska sidan att delta i en workshop under två dagar i Undersåker i Jämtland.

Programmet bestod av en inspirerande produktutvecklingskurs ledd av Ane Nordvik Hasselberg, formgivare och konstnärlig ledare. Projektledaren Helene Ersson berättade om det växande internationella intresset för Sankt Olavsleden och uppsvinget för pilgrimsturism. Deltagarna fick också en fördjupad berättelse om helgonkungen Sankt Olav förmedlad av författaren och vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund.

De regionala hantverkskonsulenterna i Region Västernorrland och Trøndelag fanns också tidigt med i processen och har bidragit med goda råd under projektets gång.

Det har varit intressant och givande, bara att lyssna på historien om Sankt Olav och hans liv satte igång många tankar. Att få träffa alla de andra hantverkarna under work shopen och umgås i den fantastiska miljö som Fjällsätra erbjuder var en bra start för att få fart på kreativiteten. Sedan var det inte helt lätt att förstå varandra ibland. Jag som alltid har tyckt att jag har förstått norska bra fick lära mig ett och annat nytt ord ”på norsk”. Nyttigt för en språklärare som mig, säger Annika Wall som deltagit i hela processen.

Trots coronakris hålls tidsplanen

Trots coronakrisen har det svensk-norska samarbetet kunnat fortgå under våren. Digitala lösningar har gjort det möjligt att fullfölja planerna trots att gränsen är stängd. Och sommaren 2020 kan Pilgrimsarmbandet lanseras i enlighet med den ursprungliga tidsplanen.

Vi börjar med en provkollektion i liten skala för att se hur det faller ut. Det blir ett exklusivt antal av 24 armband som kommer att säljas på Selånger Pilgrimscenter, Borgsjö Pilgrimscenter och på Nidaros Pilegrimsgård och besökscentret vid Nidarosdomen i Trondheim, berättar Helene Ersson.

Samarbete som ger mersmak

Samarbetet inom Interreg-projektet ”Pilgrim utan gränser” har gett mersmak. Pilgrimsarmbandet är ett av flera pågående projekt. Bland annat görs en satsning på att bygga upp historiska utställningar om det gemensamma norsk-svenska kulturarvet i spåren av Sankt Olav.

En förhoppning är att en ökad kunskap om Sankt Olavsleden ska stärka leden som besöksmål och gynna landsbygdsutvecklingen i Medelpad, Jämtland och Trøndelag.

Projektet ”Pilgrim utan gränser” tar sikte på att stimulera näringsutveckling och småföretagande i hela området, från Selånger i väster till Trondheim i öster, säger Helene Ersson.

Fakta om Pilgrimsarmbandet:
Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med 6 olika pärlor/berlocker. Varje pärla/berlock och läderarmbandet symboliserar något ur det rika natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden. Armbandet presenteras utförligare i en broschyr på engelska.

Symbolik:

1. Fören på ett skepp – kung Olav Haraldssons landstigning i Selånger år 1030

2. Läderarmbandet – hela Sankt Olavsleden från Selånger till Trondheim

3. Sankt Olavs logotyp i silver – representerar 5 000 kilometer av skyltade Sankt Olavsvägar till Nidaros genom Sverige, Danmark och Norge

4. Blå glaspärla – vattnets betydelse under en pilgrimsvandring

5. Sankt Olavs krona – kung Olav Haraldsson

6a. Täljsten med kors – representerar Nidarosdomen där Sankt Olav begravdes

6b. Nedfallna grenar från träden vid Nidarosdomen med runskrift där R står för resa

Målgrupper: Pilgrimer/vandrare/besökare längs Sankt Olavsleden. Pilgrimsarmbandet låter köparen valfritt kombinera antal pärlor/berlocker med hänsyn till den egna budgeten.

Provkollektion 2020:

Hela provkollektionen är en liten, exklusiv samling av 24 läderarmband och 96 pärlor/berlocker. Under en begränsad period säljs Pilgrimsarmbandet på några utvalda ställen. I Norge säljs det på Nidaros Pilegimsgård och på besökscentret vid Nidarosdomen. I Sverige säljs armbandet på Selånger Pilgrimscenter utanför Sundsvall och på Borgsjö Pilgrimscenter i Ånge.