Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

En annorlunda turistsommar i Dalarna – krisen är inte över!

Cykling har lockat besökare till Dalarna i sommar. 
Ökad andel inhemska besökare, uteblivna intäkter från internationella besökare och högt tryck under en komprimerad period – så kan hitintills turistsommaren i Dalarna sammanfattas.

Foto/Källa; Kristine Lejniece/Pixabay – Klicka för större format

När Visit Dalarna blickar tillbaka på sommaren så långt finns ljusglimtar trots en tuff start för besöksnäringen med anledning av covid-19. Näringen lamslogs under våren när evenemang ställdes in med en stor mängd avbokningar till följd. Affärsresenärerna uteblev och konferensverksamheten och gruppresandet stod stilla. Rådande restriktioner medförde även avbokningar från internationella gäster, vilka förra sommaren stod för 321 000 gästnätter i Dalarna.

Att sommarsäsongen blir kortare i år kan flera aktörer i besöksnäringen intyga. Från att i juni i princip stått still till att under juli slå rekord på flera håll välkomnades men innebar stora påfrestningar.

Även om juli medförde ett ökat tillskott av besökare har den låga bemanningen på flera håll inneburit att personal slitit hårt och lönsamheten påverkats av ökade kostnader och kapacitetsneddragningar”, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna.

Utomhusupplevelser i fokus

Visit Dalarna insåg tidigt under sommaren, så snart reserestriktionerna lättade, att det skulle krävas särskilda insatser för att locka besökare till Dalarna. Genom initiativet #dalarnatillsammans med Leksands Sparbank, Dalarnas Försäkringsbolag och Dalakraft i spetsen, gick företag samman för att stödja besöksnäringen. Tack vare satsningen har Dalarna som destination haft stor digital synlighet med fokus på utomhusupplevelser.

Den inhemska turismen som många förutspådde skulle öka gjorde det med besked. Utomhusaktiviteter som cykling och vandring i fjällmiljö har lockat i sommar. Även en rad kulturbesöksmål rapporterar höga besökssiffror. Under juli hade Falu Gruva fler besökare i jämförelse med samma period föregående år. Detta trots coronaanpassningar som bland annat inneburit färre bokningsbara platser på de guidade turerna.

Det är överraskande och väldigt glädjande att vi har nått upp till förra årets besöksantal med tanke på den rådande situationen. Vi värnar om säkerheten för våra besökare och har ändrat våra rutiner på flera sätt. Jag ser våra besökssiffror för sommaren som ett kvitto på att gruvan, och Världsarvet Falun, är ett självklart och tryggt val för många svenskar i hemestertider”, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.

Efterfrågan har varit stor på lokala utflyktsmål, caféer och restauranger vilket även flera av Visit Dalarnas nystartade Infopoints kan intyga – välbesökta platser dit besökare kan vända sig för att få svar på sina turistrelaterade frågor. Ett av besöksmålen som valt att bli Infopoint är Verket i Avesta.

I sommar har de flesta besökare varit från Dalarna, närområdet och Stockholmsregionen. De frågor vi fått har främst gällt matställen och tips på aktiviteter eller önskemål om förslag på andra besöksmål i närheten”, säger Kenneth Linder, enhetschef på Avesta Art/Verket.

Tuff framtid för besöksnäringen

Trots uppgången under juli är framtiden fortsatt oviss för många verksamma inom besöksnäringen i Dalarna.

”Krisen är inte över. Många har drabbats hårt. Inför hösten finns stor oro, inte minst hos de verksamheter som berörs av evenemang, affärsresande, gruppresor och konferenser. Det är viktigt med beslut från myndigheter gällande hur evenemang kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt”, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna.

Visit Dalarna har nyligen beviljats ett Covid-projekt som syftar till att hjälpa små och medelstora företag att ta del av omställningsstöd. Projektet som omsluter 8 miljoner kronor ska pågå till april 2023 och bland annat omfatta rådgivning, inspiration och workshops. Målet är att underlätta för de omställningar som krävs på kort och långt sikt kopplat till följderna av coronapandemin. Projektet finansieras av Region Dalarna och Tillväxtverket.

OM
Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.
Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål, driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer samt ansvarar för Dalarnas turistbyråer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 800 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 60 anställda och omsätter ca 100 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Text; Visit Dalarna
Foto; Kristine Lejniece/Pixabay