Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Inför Vandringens dag 12 sept: Planera din vandring med appen ViewRanger!

Vanlig karta eller smartphone – välj vad som passar dig när du vandrar på våra vandringsleder.

Nu finns Stiftelsen Skånska Landskaps vandringsleder inlagda i den globala vandringsappen ViewRanger. I våra skånska strövområden finns hundratalet långa och korta vandringsleder, mountainbike- och ridleder som är gjorda som slingor med samma start-och slutpunkt. Dessa är sökbara i appen, som är en enorm katalog med nedladdningsbara rutter över hela världen.

För vandring i naturen fungerar inte karttjänster som Google Maps. I stället är det enkelt att använda sig av ViewRanger med höjdkurvor, längd på leder, svårighetsgrad, gps-koordinater samt en kort beskrivning om naturen i området. Du kan även se om leden är tillgänglighetsanpassad, familjevänlig, passar för hundar, men även om toaletter och kollektivtrafik finns i närheten.

Varför satsar Stiftelsen Skånska Landskap på detta, Sofia Hillbertz, strövområdesutvecklare?

-”Vi gör detta för att kunna erbjuda andra kanaler än papperskartor. Många efterfrågar digitala GPX-filer som man kan ladda ner i till exempel sin egen GPS. Vi valde ViewRanger eftersom Skåneleden använder appen som blir ett första steg för att kunna samarbeta kring en gemensam kartfunktion. Hittills ligger cirka 100 av våra 108 leder med i systemet. De sista läggs in inom kort”, säger Sofia Hillbertz.

Lördag den 12 september är det Vandringens Dag i ett arrangemang av STF. Ge dig ut på våra vandringsleder. Vi listar fem tips här:

-Röda spåret, 7 km, i Kronoskogen strövområde. Leden går genom naturreservat förbi öppna sanddynelandskap och genom vindpinad tall, men även i lummig lövskog. Tänk på att hunden alltid måste vara kopplad i naturreservatet.

-Gröna gången, 2,7 km, i Finstorps strövområde. En stig, aningen kuperad, som går i varierande skogslandskap längs Askehallarna med mycket lövträd. Vid ett parti av stigen går du genom en grönskande ”tunnel”.

-Sjömossen Runt, 5,1 km, i Fulltofta strövområde. En varierad naturstig, både i mörk granskog över spännande mossmarker och delvis betesmarker. Stigen utgår från parkering vid Kyllingahus.

-Sjöstigen,3,2 km i Möllerödssjö strövområde. En naturstig som följer strandlinjen runt sjön med spångar på vissa ställen och ett utsiktstorn att klättra upp i för den som vill spana efter fågel.

-Natur- och kulturstigen, 6 km, Bockeboda strövområde. Stig går på skogsstigar och grusad skogsbilväg förbi torpruiner, en gammal källa och en tjärdal i närheten av stigen. På sina ställen är det lätt kuperat. Du möter allt från odlad granskog till gammal pelarbokskog och blandskog. Information längs vägen berättar om Bockebodas rika natur- och kulturhistoria.

Läs mer om vandringar på; www.skanskalandskap.se där kartfoldrar finns att hämta eller ladda ned rutter på ViewRanger som finns för iOS samt Android.

OM Stiftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen Skånska Landskap arbetar med friluftsliv för bättre folkhälsa i Skåne. Stiftelsen tar hand om 19 strövområden med över 40 mil vandringsled, mtb- och ridled att ge sig ut på. Flera leder är även tillgänglighetsanpassade. I våra områden kan du även fiska, paddla eller bara njuta av vacker natur. Där finns informationstavlor, markerade leder, toaletter, bryggor, grillplatser, bänkar och bord. Stiftelsen Skånska Landskap driver även Fulltofta Naturcentrum och Besökscentrum Snogeholm som är entréer ut i naturen för ovana. Andra verksamhetsområden är utomhuspedagogik, skogsbruk, naturvård samt ledförvaltning av Skåneleden. Verksamheten finansieras till största delen av Region Skåne.