Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Visit Sweden, får ett utökat regeringsuppdrag!

Sveriges marknadsföringsbolag, Visit Sweden, får ett utökat regeringsuppdrag för att bidra i återstarten av svensk besöks- och turistnäring. Målet är att i linje med sitt befintliga uppdrag, nu även få fler svenskar att välja Sverige som resmål – svemestra helt enkelt. Samtidigt kommer Visit Sweden även att nå besökare i närliggande länder med sin målgruppsanpassade marknadsföring och kommunikation.

Foto; Clive Tompsett – Klicka för större format

– ”Uppdraget är en oerhört viktig och välkommen satsning från regeringens sida och vi inleder arbetet med åtgärder och insatser för 2021 så snart som möjligt”, säger Visit Swedens VD Ewa Lagerqvist.

Denna mer generella ”svemestersatsning” kommer mycket väl att komplettera den viktiga marknadsföring som görs av Sveriges olika turistregioner.

– ”Vi ser uppdraget som en viktig del av Visit Swedens fortsatta arbete”, fortsätter Ewa.

Vilka konkreta aktiviteter det kommer att röra sig om är för tidigt att gå in på, men med stor sannolikhet innebär det digitala kommunikationslösningar och förmedling av insikter för att stärka den svenska besöksnäringen på kort och lång sikt.

Samtidigt som svenska målgrupper nu ska bearbetas kommer Visit Sweden på ett kostnadseffektivt sätt även att nå ut till likasinnade målgrupper i Sveriges grannländer.

– ”Detta gör att Visit Swedens insatser hjälper svenska företag att växa, nå nya marknader samt utveckla sin kompetens och innovationsförmåga och stärker Sveriges konkurrenskraft”, avslutar Ewa Lagerqvist.

Bakgrund: Varför en svemestersatsning?

När kriser uppstår finns alltid effekter som riskerar att förlama eller till och med tillintetgöra företag och marknader. Med stigande arbetslöshet och en försvagad ekonomi riskerar den svenska besöksnäringen tappa konkurrenskraft och robusthet. När pandemin lättat sitt grepp om världen riskerar Sverige fortsatt ett årligt, negativt turistnetto. Många svenskar kommer att fortsätta längta ut i världen och spendera sin semesterkassa utomlands. Samtidigt finns möjligheter till nya jobb och växande företag i Sverige, som kan möta dagens och morgondagens utmaningar.

Visit Sweden kommer nu att bidra till att svenskar och turister från våra närliggande länder besöker och turistar i Sverige. Förhoppningen är att tillsammans med svensk besöksnäring får fler att upptäcka och många att återvända till Sverige, så att den totala konsumtionen av svenska produkter och tjänster ökar.

OM Visit Sweden

Visit Sweden (Länken öppnas i nytt fönster) är Sveriges marknadsföringsbolag. Visit Sweden marknadsför Sverige utomlands som destination för att bidra till fler jobb och större intäkter i Sverige. Bolaget tillhandahåller och säljer även kommunikations- och kunskapstjänster relaterade till besöksnäring, turism och resor. Visit Sweden är ett aktiebolag som sedan 1 januari 2020 är helägt av svenska staten via Näringsdepartementet. Drygt 50 personer arbetar för Visit Sweden. Visit Sweden har huvudkontor i Stockholm och finns representerade i Storbritannien, Tyskland, USA, Indien och Kina. Mer om Visit Sweden