Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Appen Way2go stöttar besöksnäringens digitala resa!

Appen Way2go ska hjälpa företag inom besöksnäringen att analysera sin digitala status. Som ett steg i ledet att öka digitaliseringen inom besöksnäringen i Dalarna lanserar Visit Dalarna en app som hjälper företag att analysera sin digitala status. För att stötta det fortsatta arbetet med digital utveckling erbjuds även ett utbildningsprogram.

Förmågan att snabbt anpassa sin verksamhet till nya digitala plattformar blir allt viktigare inom besöksnäringen och kunskap om resenärers drivkrafter och beteenden blir en tydlig konkurrensfördel, både nationellt och internationellt. Produkter och upplevelser måste finnas tillgängliga och presenteras där resenären befinner sig, både i breda och i mer nischade digitala kanaler.

Inom Visit Dalarnas affärsområde strategisk utveckling pågår projekt för att hjälpa företag inom besöksnäringen, att via digitalisering öka tillgängligheten av Dalarnas turistiska utbud.

För att hjälpa företag att få en bild av sin digitala status lanserar Visit Dalarna appen Way2go, där användaren får nulägesanalys av verksamhetens digitala mognad. Kartläggning rör exempelvis bokningsplattformar, betalningsfunktioner och sociala medier. Appen skapar en automatisk prioriteringslista för digital utveckling i syfte att effektivisera arbetet och nå nya kunder.

Som komplement till nulägesanalysen erbjuds ett antal seminarier där användarna får handfasta tips och utbildning i hur man kommer igång med och förvaltar olika digitala plattformar och sociala kanaler. Både appen och seminarier är kostnadsfria för besöksnäringsföretagare att nyttja.

Appen Way2go finns att ladda ner via AppStore och Google Play.

OM Destinationsbolaget Visit Dalarna

Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt.

Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt. Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål samt driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 800 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 50 anställda och omsätter ca 60 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.