Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta – ny bok av Astrid Hasselrot!

Lördagen den 26 september återinvigdes Medborgarhuset i Stockholm efter cirka 4 års renovering. I samband med detta ger Stockholmia förlag ut en rikligt illustrerad bok av författaren Astrid Hasselrot, som belyser Medborgarhusets tillblivelse, dess dramatiska historia – och något av den framtid som väntar huset och användarna efter den nu pågående renoveringen.

Bilden; Barnteater. Foto: Johan Warden – Klicka för större format

Idén om ett medborgarhus kom krisåret 1917, tätt efter det riksdagsval som skulle bli slutet på ståndssamhället. Här berättas för första gången husets åttioåriga historia i samlad form.


Bilden; Bokomslaget till boken ”Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta.”

Striden om Medborgarhuset fördes parallellt med de större striderna för demokratisering: om allmän och lika rösträtt, för folkbildning, för folkhälsa. Om Stadshuset 1923 blev sinnebilden för det nya demokratiska styret, blev Medborgarhuset 1939 symbolhuset för det röstande folket som resurs – för kropp, själ och bildning – oavsett kön, politik eller tro.

I boken Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta av Astrid Hasselrot berättas om husets betydelse för fredstanken, funktionalisternas vrede över ritningen och placeringen, Götgatskravallerna, det blomstrande femtiotalet, hörsalslivet, Medisungarnas minnen, debatten om Debaser.

Husets nutidshistoria levandegörs i ett stort antal intervjuer med engagerade människor från de vitt skilda verksamheterna: bad, bibliotek, möteslokaler, barnteater, vuxenstudier, konserter, pensionärsdans och matställen. Framtiden kan anas i bilderna från ombyggnaden 2020. Ett stort material av gamla och nya bilder berikar framställningen.

OM FÖRFATTAREN
Astrid Hasselrot är författare och fackboksredaktör. Hon är uppvuxen i Hammarbyhöjden och Björkhagen, med Medborgarhusets barnteater som en andra hemvist under många år.

Astrid Hasselrot. Foto: Tyra Hasselrot

FAKTA
Författare: Astrid Hasselrot
ISBN 9789170313233
Utgivningsdatum: 2020-09-26
Utgiven på Stockholmia förlag
252 sid. rikt illustrerad

RELEVANTA LÄNKAR (Hemsidorna öppnas i ett nytt fönster)
Stockholmia – forskning och förlag
Boksläpp – Medborgarhuset i stockholmarnas hjärtan

 

Om Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia
Stockholmia – forskning och förlag, tidigare Kommittén för Stockholmsforskning är Stockholms stads eget förlag och har sedan 1936 haft i uppdrag att initiera och publicera angelägen forskning om Stockholm. Förlagets motto är ”lättillgängligt på vetenskaplig grund”.