Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

NIB finansierar nya höghastighetståg i Sverige!

NIB och den svenska persontågoperatören SJ AB har kommit överens om ett lån på 1,5 miljarder SEK (144 miljoner euro) för samfinansiering av inköp av 30 nya höghastighetståg som kommer att driva långtrafik mellan de största stadsområdena i Sverige och mellan Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Det 13-åriga lånet kommer att samfinansiera nya höghastighetståg som kommer att öka SJs kapacitet i framtiden och möta den ökande efterfrågan på tågresor. Med en ny flotta med moderna höghastighetståg mellan städer kommer SJ att stärka arbetskraftens rörlighet, tillväxt och integrationen av de största städerna i Skandinavien.

Elektriska persontåg är ett rent och energieffektivt transportsätt och anses vara ett av de mest hållbara sätten att genomföra stora passagerarvolymer. SJs långväga rutter kan öka marknadsandelen för tågresor genom att uppmuntra passagerare att flytta från flyg- och vägresor till järnvägsresor. Därför förväntas projektet indirekt leda till en minskning av koldioxidutsläppen.

SJ AB ägs till 100% av den svenska regeringen och har till uppgift att driva lönsam kollektivtrafik. Varje dag reser 150 000 personer på en av SJs rutter. Som marknadsledande tågoperatör förbinder SJ Sverige och är porten till skandinaviska huvudstäder.

NIB är en internationell finansiell institution som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA / Aaa, med de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Text: Nordiska investeringsbanken  (Webbplatsen öppnas i ett nytt fönster)
Foto: Foto/Källa; Thomas B, Pixabay  (Bilden har inget samröre med artikeln)