Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Destination Småland i omställningsinsats för mötesindustrin!

Asa Herrgård är en av de anläggningar som drabbats hårt av pandemin både vad det gäller inställda möten, konferenser och bröllop. VD Emma Ekaremål och kökschef Pontus Sjöholm hoppas på en förändring framöver. Som en av åtta regioner inom samarbetet BI Syd har man nu beviljats EU-medel för ett projekt som ska främja den hårt drabbade mötesindustrin. Genom att ge branschen bättre verktyg inom innovation och konkurrenskraft hoppas man att motståndskraften mot omvärldsförändringar som t.ex. pandemier ska öka.

Bilden ovan; VD Emma Ekaremål med kökschef Pontus Sjöholm, Asa Herrgård. Foto/Källa; Alexander Hall

Det har knappast undgått någon att besöksnäringen är under hård press, och särskilt utsatta är mötesaktörer och anläggningar som till stor del är beroende av affärsresande och möten. Projektet ska bland annat handlar om hur verksamheterna kan ställas om och exempelvis bygga nya affärsmodeller. Hur man kan ställa om för att vara bättre rustade för att möta framtida, större förändringar och hur den cirkulära ekonomin kan vävas in för en hållbar framtid, är frågor som tas upp. Den digitala omställningen har varit viktig under året och även i projektet har den en nyckelroll.

Omställningen av näringslivet, fortsatt distansarbete och begränsningar i resandet kräver snabba insatser för att anpassa mötesindustrin. Investeringar i digital teknik kommer att behövas för att till exempel hantera hybridmöten, där deltagande sker både på plats och via onlineplattformar.

Projektet leds av Tourism in Skåne AB och även Svenska Möten och Skånska Möten går in i projektet, genom bland annat kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet.

– ”Pandemin har påskyndat en utveckling där digitalisering och hållbarhet är två starka megatrender som driver förändrade kundbeteenden. Genom projektet kan vi genom samverkan öka takten i vårt utvecklingsarbete och stötta våra medlemmar i den nödvändiga omställningen”, säger Sylvia Nylin, vd på Svenska Möten.

Per Abrahamsson, kökschef och delägare i Korrö med hotell, restaurang och vandrarhem. Foto/Källa; Alexander Hall

En stor insats i projektet kommer att röra analyser, trender och kunskapsöverföring. Detta kommer att samordnas inom BI Syd, där AB Destination Småland är med tillsammans med ytterligare sju regionala turismorganisationer i södra Sverige och samverkar kring bland annat omvärldsbevakning och kunskapsöverföring

– ”Samverkan och partnerskap är en bärande del inom BI Syd, här delar vi kunskaper över regiongränserna och vi arbetar aktivt med både kunskapsinhämtning och kunskapsdelning inom turism och besöksnäring. I detta projekt är omvärldsspaning, gemensamt lärande och tolkande av nya trender avgörande i det kommande omställningsarbetet med mötesbranschen”, säger Oskar Wijk, VD på AB Destination Småland som är en aktiv part i partnerskapet BI Syd.

Resultat i projektet handlar om att framtidssäkra företag inom mötesbranschen. Det gäller till exempel att öka kunskap om kundbeteenden och framtida mötesformat och förmågan att bygga en diversifierad affärsmodell. Projektet syftar också till att stärka kompetensen och generera fler innovationer inom branschen.

Fakta om projektet

Projektmedel om 3,9 MSEK har beviljats från det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet Öka små och medelstora företags konkurrenskraft och avser projektperioden 2020-10-01 -2023-02-28.Projektet medfinansieras med 4,7 MSEK från Tourism in Skåne AB, Region Skåne/Regional Utveckling, BI Syd, Almi Företagspartner Skåne AB, Skånska Möten (Moritz Konsultbyrå AB), Svenska Möten, Region Kalmar län.

BI Syd (Business Intelligence Syd) är ett samverkansinitiativ mellan åtta regionala turismorganisationer i södra Sverige, Tourism in Skåne AB, Region Halland, Smålandsturism AB, Destination Småland AB, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Kalmar och Visit Värmland AB, som sedan 2015 har samverkat för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik, omvärldsbevakning samt kunskapsöverföring inom besöksnäringen.

Tourism in Skåne AB är den regionala destinationsorganisation med ett strategiskt samordnings- och genomförandeansvar för destinationsutveckling, marknadsföring och innovationsfrågor relaterade till besöksnäring och turism.

OM Destination Småland

AB Destination Småland är turistbolaget i södra Småland, Kronobergs län. Tillsammans med övriga smålandslän utvecklar vi besöksnäringen och marknadsför landskapet till allmänhet, researrangörer och företag. Vi presenterar det kluriga Småland för dig som är nyfiken.

RELEVANTA LÄNKAR (Länkarna öppnas i ett nytt fönster)
Destination Småland
Visit Småland

Lämna ett svar