Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Alla är välkomna i konstverk på Nissastrand, Halmstad

På Fabriksgatan, utanför HFAB:s Kubisten, står nu Robert Hais konstverk ”Natural Guidance”. Två svartvita strukturer med pixlar, öppnar inte bara upp för betraktaren att syna verken länge – utan också för den biologiska mångfalden att frodas.
– ”På en plats där Halmstads innerstad genomgått stor förtätning ville jag ta tillfället att skapa ytterligare ”bostäder”, så det blev 3000 hål för bin och andra småkryp att trivas i”, förklarar Hais.

Bilden; Natural guidance, kvarteret Järnmalmen/Kubisten
Två insektshotell, med sammanlagt 3000 borrade hål, går nu att betrakta utanför Kubisten (HFAB:s kvarteret Järnmalmen) på Nissastrand.
Foto/Källa: HFAB/Anders Andersson

Kubisten, seniorboendet för hyresgäster över 60 år, är en del av kvarteret Järnmalmen och stod klar för inflyttning under april i år. Järnmalmen är också det sista kvarteret ut på Nissastrand, med 184 lägenheter och har en urban och cykelvänlig karaktär.– Vi ville göra det enkelt att välja cykel som transportmedel, därför gjordes loftgångarna extra djupa så att hyresgästerna kan placera sin cykel tryggt och tillgänglig utanför den egna lägenhetsdörren. Det är ett av flera aktiva beslut för att bidra till en hållbarare nyproduktion säger Sandra Lindén, nyproduktionsstrateg på HFAB som projektlett byggnationen av kvarteret Järnmalmen och Kubisten.

Just den cykelvänliga karaktären har Robert Hais tagit fasta på i konstverken längs med cykelbanan.
”Jag funderade såklart på många olika infallsvinklar till konstverk på platsen, innan jag tog fasta på en slags bilder. De lämpar sig väl på platsen, där de står i smalare rabatter och är enkla för betraktaren att båda gå och cykla förbi. Att de är pixlade beror på att jag ville arbeta med distans som konstnärligt begrepp. På Nissastrand är det ju en kraftig förtätning som möjliggjort det nya bostadsområdet, därför ville jag öppna upp för bilder som ser olika ut beroende på vilket från vilket håll och avstånd man ser dem. Kanske kan du till och med se något annat om du tar ett foto av dem”?

Även om Kubisten har fått sitt namn efter kubismen, som var bland andra konstnärskollektivet Halmstadgruppens karakteristiska stil, ville Robert Hais inte utgå från det uttrycket i sina verk. Kuber, blev det åtminstone ändå.
– ”Jag har borrat 3000 hål i pixlarna för att matcha antalet boende på Nissastrand. De olika storlekarna på hålen ska vara inbjudande för alla, kuberna är alla insekter välkomna, de allra minsta men även större”, säger Robert Hais.

RELATERADE LÄNKAR
Robert Hais webbplats
HFAB:s webbplats

OM HFAB
Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 700 miljoner kronor och har cirka 100 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler, värderas till drygt 7 miljarder kronor.