Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Nytt naturreservat i Marstrands skärgård

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Marstrands skärgård som ligger längs kusten i Kungälvs kommun. Reservatet består av ett stort havsområde med mer än 200 öar och små skär. Sommartid kommer många båtburna besökare hit.

Foto; Länsstyrelsen i Västra Götaland – Klicka på bilden för större format

Området är naturskönt och har höga natur- och friluftslivsvärden. På innerskärgårdens öar är värdena framförallt knutna till ett öppet beteslandskap. De mer exponerade öarna i områdets yttre delar är betydelsefulla för sjöfågel och säl.

– ”Genom att bilda naturreservat får vi möjlighet att sköta öarna så att landskapsbilden bevaras och de djur och växter som är beroende av det öppna landskapet kan leva kvar. Vi planerar också att göra området ännu bättre för friluftslivet genom att bygga eldstäder, rastplatser och en toalett,” säger Marie Tomingas, biolog på Länsstyrelsen.

Undervattensmiljöerna i området är mycket varierade. Runt öarna i områdets södra del finns block- och bergbottnar som är viktiga livsmiljöer för bland annat hummer och krabbtaska. Kring de yttersta öarna störtar klipporna brant och djupt ner i vattnet. Där ger det vågexponerade och strömspolade läget goda förutsättningar för bälten av brunalger och djur som havsnejlika och död mans hand. På innerskärgårdens grunda mjukbottnar fanns tidigare stora områden med ålgräs.

– ”Ålgräset i området har minskat kraftigt och de spillror som finns kvar behöver skyddas för att ålgräsängarna ska få möjlighet att återhämta sig,” säger Anders Olsson, marinbiolog på Länsstyrelsen.

OM Länsstyrelsen i Västra Götaland
Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)

Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida