Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Friluftslivets år 2021

Nästa år drar projektet ”Friluftslivets år” igång. Projektet drivs av paraplyorganisationen Svensk Friluftsliv, och syftet är att lyfta friluftslivets värden och få fler människor att vistas i naturen. Under året kommer det att genomföras månadsaktiviteter kopplade till friluftslivet från många aktörer, offentliga som privata.

Bilden ovan; Foto/Källa; Karsten Madsen, Pixabay

Allemansrätten
Med allemansrätten följer krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). Men allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

RELEVANTA LÄNKAR (Öppnas i ett nytt fönster)

Sveriges friluftsmål
Allemansrätten
Friluftsmålet friluftsliv för god folkhälsa
Friluftsmålet tillgänglig natur för alla
Svenskt Friluftsliv
Luften är fri