Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dystert för Västerbottens besöksföretag!

När Västerbottens besöksföretag beskriver hur de drabbats av pandemin tecknas en dyster bild. De hanterar ekonomiska konsekvenser av restriktioner, stängda gränser och oro för smitta, men också personlig oro och sömnlöshet. Det framgår i de fem enkäter som Region Västerbotten sammanställt under året.

Bilden; Vintervandring. Foto; Claire Droppert – Klicka på bilden för större format

Den senaste enkäten från mitten av december visar att 90 procent av 274 besöksföretag upplever ytterligare negativa konsekvenser sedan den förra enkäten i slutet av augusti. Nära hälften av företagen har permitterat eller sagt upp personal. Andelen som är oroade växer. Ett tydligt budskap som förmedlas är vikten av att den lokala köpkraften riktas mot de lokala företagen. Näthandel och kunders ovilja att köpa på plats framhålls som stora hinder för verksamheterna. Att företagen anpassat och skapat säkerhet i såväl butiker som restauranger tycks inte övervinna kundernas oro.

– ”Med fog behöver vi oroa oss för besöksföretagens uthållighet och förmåga till återhämtning när det vänder. Även om det är allmänt känt att många har det tufft är vår senaste sammanställning extra dyster. Företagare har redan gjort vad de kan. De har permitterat och sagt upp personal, hittat annan inkomst för sig själv och sökt de stöd som många upplever har brister i sin utformning”, säger Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten.

Ingen tydlig hemester-effekt
Redan i mars när den första enkäten gick ut hade pandemins effekter slagit hårt mot företagen. Nära hälften av de svarande angav att omsättningen minskat med 50 procent eller mer. Detta har fortsatt nedåt genom hela perioden, till skillnad mot andra regioner som rapporterar att bortfallet av utländska gäster under sommaren har uppvägts av att fler svenskar valde att semestra i Sverige.

– ”Vi hade hoppats på en hemester-effekt även i Västerbotten, men i enkätsvaren efter sommaren angav bara 21 procent att de haft en ökad mängd svenskar och 54 procent att de inte alls märkte av ett ökat resande inom Sverige. För företagen i gränsområden har stängda gränser gett extra stora konsekvenser”, säger Annika Sandström.

Läs en mer utförlig sammanfattning på Region Västerbottens webb HÄR

Läs om samtliga fem enkäter på Region Västerbotten Turisms webb HÄR!

OM Enkäterna
Enkäterna har utarbetats av Region Västerbotten Turism och distribuerats till företagen genom länets kommuner och destinationsorganisationer.

Pressmeddelande från Region Västerbotten
Bild; Claire Droppert