Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Förbättrade brandriskprognoser inför skogsbrandsäsongen 2021!

Inför skogsbrandssäsongen 2021 har SMHI genomfört ett utvecklingsarbete för att förbättra brandriskprognoserna som används av bland annat räddningstjänsten, länsstyrelserna och skogsnäringen. Förbättringarna innebär i stort mer detaljerade prognoser som ger en bättre precision geografiskt men även tätare tidsuppdateringar med prognoser per timme. De har även kompletterats med förbättrad redovisning av blixtnedslag och som tidigare kommer också prognoser för åska finnas.

Bilden; Foto; Pavel Koubek

”Varje dag ska beslut angående skogsbrandsbevakning med flyg fattas som bygger på länsstyrelsens operativa plan. Att ha koll på brandriskerna fyller även syftet att kunna skapa handlingsberedskap i händelse av larm samt få en hint om hur brandförloppet kan komma att bli”, säger Fredrik Edlund, brandinspektör och insatsledare på Medelpads räddningstjänstförbund.

Foto; HeliAir Sweden

Han fortsätter:

– ”Att upplösningen blir bättre gör att det faktiska värdet vid en brandplats överensstämmer bättre och den förbättrade redovisningen av blixtnedslag gör att vi kan styra det skogsbrandsbevakande flygplanet mer exakt. Vi kommer också kunna göra mer precisa brandorsaksutredningar. Utifrån brandriskprognoserna kan vi även jobba förebyggande genom att samverka med skogsnäringen och ge råd angående deras verksamhet”.

”Vi kan förvänta oss en ökad brandrisk i ett förändrat klimat”
MSB:s arbete med beslutsunderlag syftar till att stötta aktörer och allmänhet att fatta välgrundade beslut utifrån aktuell och kommande brandrisk. Brandriskprognoserna är viktiga beslutsunderlag för skogsbrandfrågor, som:

  • eldningsförbud
  • planering av beredskap för och genomförande av släckinsatser
  • skogsbrandsbevakning med flyg
  • naturvårdsbränning
  • olika skogsbruksarbeten

MSB använder också prognoserna som underlag för beslut om placering och prioritering av skopande flygplanen och helikoptrar för brandbekämpning.

– ”Vi kan förvänta oss en ökad brandrisk i ett förändrat klimat och då behövs mer detaljerad information för att kunna besluta om och utföra förebyggande åtgärder. Förbättrade brandriskprognoser ger också bättre förutsättningar för aktörerna när de resursplanerar och förbereder sig för släckinsatser. Det är extra väsentligt ur bland annat säkerhetssynpunkt för insatspersonalen att veta om när det över dygnet är extremt höga brandriskvärden som kan ge högintensiva och svårsläckta bränder som sprids snabbt”, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap