Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Dovhjortar i Borrestad, Skåne!

Dovhjort (Dama dama) är ett hjortdjur som är mindre än kronhjorten. Troligen var arten före senaste istiden begränsad till södra Europa och Turkiet. Den ökade sedan sitt utbredningsområde till Centraleuropa, delvis med människans hjälp. Sedan blev arten introducerad i flera andra delar av världen.
Källa;  Wikipedia

Foto; Lennart Johanzon

OM fotografen
Lennart Johanzon, har fotograferat sedan mitten av 70-talet natur, motor, bröllop och student.
Numera endast naturfoto.

Tack för din medverkan med denna fina bild, Lennart!