Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – ”Trampe och mamma Mjukmule”

OM Älgen
Älgar förekommer i norra Europa, Asien, och Nordamerika. Utöver sin storlek känns älgar igen på den hos hanarna stora flertaggade kronan. De förekommer vanligtvis i löv- och blandskog i tempererat till subarktiskt klimat. Älgar har haft ett mycket större globalt utbredningsområde men jakt och annan mänsklig aktivitet har reducerat populationen genom historien. Arterna lever av växtdelar, som blad och vattenväxter. Till skillnad från de flesta hjortdjuren så lever älgar till största delen ensamma. De är dagaktiva och förflyttar sig stora sträckor per dygn. Älgar är oftast sävliga och rör sig långsamt men kan vid fara förflytta sig mycket snabbt och också uppvisa aggressivitet. De parar sig om hösten då hanar kämpar om specifika kor. Älgar ses som viktiga jaktvilt på många platser runt om i världen.
KÄLLA; Wikipedia 

Fotograf; Ewa Nilsson, Lappland Photo
Ewa, finns ävenFacebook

Ewa är också medlem i fotogrupperna, Dagens Sverigebild och Foto i Fokus på Facebook.

Ewa berättar;
”Trampe och mamma Mjukmule”
Kung Bore har varit vid mycket gott mod den senaste tiden här uppe i norr. Denna bild är från vårvintern tidigare i år. En mor som inväntar sin lille. Pulsande i den djupa snön.
Denna bild kanske kommer att vara med i utställningen ’Vildmarken i våra hjärtan’ som jag har tillsammans med Lotta Holmgren 2a adventshelgen i Lycksele Ateljés lokaler.

Många varma tack för din medverkan med denna fina vinterbild, Ewa!