Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Kolmården utsedd till en av världens mest hållbara djurparker

Den 12 oktober utses världens mest hållbara djurpark av WAZA genom deras ”Environmental Sustainability Award”. Kolmården är en av tre finalister och har nu chansen att utses till världens mest hållbara djurpark – i konkurrens med över 400 djurparker världen över.

Den 12 oktober utses vinnaren av WAZAs (The World Association of Zoos and Aquariums) ”Environmental Sustainability Award” och Kolmårdens djurpark är en av tre finalister. Priset är den högsta utmärkelsen för miljömässig hållbarhet bland djurparker världen över.

– ”Kolmården har ett långtgående och brett hållbarhetsarbete och vi är väldigt stolta över att vi är en av tre finalister till det här globala priset”, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården.

Kolmården är Nordens största djurpark och arbetar för visionen om en värld i balans mellan människa, djur och natur. Som modern djurpark är Kolmårdens grunduppdrag att bidra till den biologiska mångfalden genom bevarande, forskning och utbildning, ett arbete som är viktigare än någonsin. Kolmården är nu en av tre finalister och har chans att utses till världens mest hållbara djurpark, i konkurrens med över 400 djurparker världen över.

– ”För oss på Kolmården har det länge varit en självklarhet att vårt arbete måste genomsyras av långsiktig hållbarhet. Djuren behöver en värld och ett ekosystem i balans och här sträcker sig vårt ansvar långt utanför Kolmårdens grindar. Vi gör redan skillnad idag, men vi kan och vi ska göra mer”, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården.

Kolmården arbetar brett med hållbarhet inom alla parkens verksamheter, alltifrån djur, mat och dryck till tivoli, hotellverksamhet och medarbetare. Maten är en av de största källorna till växthusgasutsläpp och Kolmårdens mål är att minska utsläppen från mat med 25 % på fem år. För att nå dit har bland annat mängden nötkött som serveras minskats och antalet klimatsmarta alternativ ökat. Avfall är också ett viktigt område där vi jobbar för att det brännbara avfallet ska utgöra maximalt 50 % av den totala mängden avfall. Till exempel har vi byggt källsorteringsväggar på flera ställen i parken för att göra det så enkelt och trevligt som möjligt för gästen att sortera sitt avfall.

Ett annat viktigt område är energiförbrukningen. Kolmården arbetar aktivt med att öka mätningen för att energieffektivisera. Den totala energianvändningen har de senaste åren ökat eftersom parken håller öppet större delar av året, men samtidigt minskar vår miljöpåverkan eftersom vi använder mer förnybar energi och i princip fasat ut alla fossildrivna fordon.

–” En av våra största hållbarhetssatsningar är investeringen i Sveriges största solcellspark som invigdes i maj 2023. Tack vare den drivs Kolmården i princip helt på solel under sommarmånaderna”, säger Christine Karmfalk.

Även den sociala hållbarheten är viktig för Kolmården, där målet är att vi ska vara en park för alla och att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Förutom att verka för en rekrytering och kultur som främjar mångfald, gör vi särskilda satsningar för att nå specifika grupper som exempelvis nyanlända, seniorer eller personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

FAKTA OM KOLMÅRDEN

Kolmården är Nordens största djurpark och rymmer cirka 55 djurarter. Parken är framför allt öppen för allmänheten under sommarmånaderna men också under påsk, Halloween och jul. Under 2022 hade parken 760 138 besökare, samt 25 000 studenter som lärde sig om vilda djur – allt från förskola till universitetsnivå. Parkens vision är en värld med hållbar balans mellan människa, djur och natur, och parkens uppdrag är att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur.

Kolmården har tidigare rankats av konsumenter som ”Most Sustainable Brand” inom kategorin Travel & Tourism och under 2022 svarade 53 % av Kolmårdens gäster att de har god kunskap om parkens hållbarhetsarbete och 83 % att hållbarhet är viktigt.

FAKTA OM WAZA (The World Association of Zoos and Aquariums)

WAZA är en global organisation för djurparker och akvarier som arbetar för djurens välfärd och bevarande av biologisk mångfald. Utmärkelsen ”Environmental Sustainability Award” tilldelas en institution för enastående, omfattande miljöhållbarhetsinitiativ som främjar sitt engagemang och ansträngningar för miljömässig hållbarhet.

Tidigare vinnare:

Marwell Wildlife, United Kingdom (2022)
North Carolina Zoo, United States of America (2021)
Detroit Zoological Society, United States of America (2020)
Taronga Zoo, Australia (2019)
Wellington Zoo, New Zealand (2018)

Relaterade länkar (Öppnas i ett nytt fönster)
Kolmårdens Djurpark
INFO

TEXT & BILD: KOLMÅRDENS DJURPARK/ PARK & RESORT/KAMPANJBILD