Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Lär dig mer om krisberedskap för djur med Svenska Blå Stjärnans material

Ett viktigt uppdrag för Svenska Blå Stjärnan är att öka människors kunskaper om krisberedskap för sig och sina husdjur. Därför har organisationen bland annat tagit fram ett gediget krisberedskapsmaterial med allt från checklistor för olika djurslag till ett eget skolmaterial med lärarhandledning.

Checklistor

Svenska Blå Stjärnan har gjort ett antal checklistor för hur du och dina djur klarar er igenom en kris. Där kan du läsa om vad som är bra för dig att ha hemma för att ni ska klara er igenom situationer som att strömmen försvinner under en längre tid eller att det inte går att dricka kranvattnet. I checklistorna kan du också skriva ner viktiga telefonnummer, till exempel till ditt djursjukhus, din kommun eller din elleverantör.

Bilden; Hund Doris första hjälpen. Foto; Eva Ladberg. Licens: Medieanvändning

Checklistor finns för följande djurslag:

Checklistan för katter och hundar

Checklistan för fåglar

Checklistan för reptiler

Checklistan för gnagare och kanin

Checklistan för häst

Affischen ”Klara krisen!”

Under förra årets Krisberedskapsvecka var Svenska Blå Stjärnans affisch ”Klara krisen!” det mest beställda materialet på utbudet.se, en sajt som distribuerar cirka 200 000 ex varje månad av olika typer av lektionsmaterial som kan beställas av skolor.

På affischen finns goda råd om hur du planerar för att sådant som värmeförsörjning, vatten-, mat- och fodertillgång fungerar vid en kris. Men också olika rutor där du kan skriva ner viktiga telefonnummer, hur mycket vatten din familj gör av med varje dag, vilken typ av mat och hur mycket av den ditt husdjur behöver för att klara sig en längre tid, med mera.

Affischen ”Klara krisen!”

Skolmaterial

Vad är en kris? Hur ska man skydda sig själv, sin familj och sina djur om man drabbas av en? Hur ska man förbereda sig för en situation som när en svår epidemi bryter ut eller om man inte kan ta sig till affären för att skaffa mat? Det och mycket mer handlar Svenska Blå Stjärnans skolmaterial med lärarhandledning om. Det vänder sig främst till barn i årskurserna 3-5, men fungerar bra för både yngre och äldre elever.

Här kan du läsa och ladda ner Svenska Blå Stjärnans skolmaterial

Filmer

Korta filmer om krisberedskap finns på Svenska Blå Stjärnans Youtubekanal.

Svenska Blå Stjärnans Youtubekanal

Studiecirkeln ”Krisberedskap för dig och dina sällskapsdjur”

Studiecirkeln ”Krisberedskap för dig och dina sällskapsdjur” blev klar lagom till Beredskapsveckan. Till den finns bland annat en studieplan där du får förslag på hur en studiecirkel med tre träffar kan vara utformad. Träffarna kan både hållas fysiskt eller digitalt och tanken är att ni ska lära, öva och samtala för att ni och era husdjur ska vara förberedda för och kunna klara er igenom en kris.

Du hittar studieplanen på Studiefrämjandets hemsida HÄR! Där finns också en massa annat material samlat, som Svenska Blå Stjärnans checklistor för olika djurslag, viktig information från MSB, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt och boktips. I studieplanen finns förslag på vilket material som passar till var och en av de tre träffarna.

 

OM Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, smitta och andra svåra händelser. I vårt uppdrag ingår också att informera om hur vi alla kan stärka vår beredskap inför svåra samhällsstörningar. Svenska Blå Stjärnan har drygt 5 500 medlemmar. Som medlem kan du ta del av kurser, föreläsningar, studiebesök och mycket mer – allt med djuren i fokus.
Läs mer på www.svenskablastjarnan.se

Ta del av Svenska Blå Stjärnans material om krisberedskap

Bilden; Foto: Peter Osslund – Licens: Medieanvändning
Svenska Blå Stjärnan har tagit fram ett omfattande material om krisberedskap för djur.
Text; Svenska Blå Stjärnan