Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Tranorna har kommit till Pulken – nu är det vår!

Luften ljuder av trumpetande tranor. Med utfällda ben singlar de ner på Pulken utanför Yngsjö. I veckan kom matningen igång. På måndag 25 mars kl 17.00 till skymning firar vi trandagen med tranvärdar på plats och fika i utemuseet.

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranorna i Vattenriket på sin väg mot häckningsplatserna i norr. Tranornas ankomst är ett efterlängtat vårtecken.

Vattenrikets besöksplats Pulken utanför Yngsjö är ett fint ställe att njuta av tranorna. På senare år har allt fler tranor hittat hit. Rekordet är 10 400 tranor den 26 mars 2019. Omkring 15 000 personer besöker Utemuseum Pulken varje vår för att uppleva skådespelet.

Matar för att undvika skador

När tranorna flyttar från södra Europa för att häcka i norra Skandinavien är det lagom att rasta i Vattenriket. Tranorna letar rastplats efter tillgång på mat och grunda våtmarker, som skydd från räven.

I Vattenriket matar Länsstyrelsen och Kristianstads Lagerhusförening tranorna vid Pulken. För att undvika att tranorna gör skada på böndernas nysådda åkrar. Arbetet med tranorna är ett exempel på hur vi samarbetar i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike med lösningar som är bra för både natur och människa.

Lockar besökare från när och fjärran

Tranorna lockar besökare från när och fjärran. I fågeltornet intill matningsfältet kan vi njuta av tranornas dans och trumpetande. På måndag 25 mars kl 17.00 till skymningen firar vi trandagen med tranvärdar, fika och skådning.

Under perioden 25 mars – 7 april är naturums naturvägledare på plats på Pulken kl 11-14. Sedan tar ideella tranvärdar över till skymningen. Det är ett samarbete med Vattenrikets vänner, Naturskyddsföreningen och Nordöstra Skånes fågelklubb. Den lokala idrottsföreningen Yngsjö If grillar korv vid tornet.

Se också tranorna dansa, äta och putsa sina fjädrar via trankameran här.
Läs mer om tranorna vid Pulken här.

Hitta till besöksplats Pulken:

Med bil från Kristianstad via E22 tar du av till väg 118 och följ vägen genom Åhus mot Yngsjö. Vid korsningen i Yngsjö svänger du västerut (åt höger) mot Everöd. Efter 2 km finns skylt och parkering på vänster hand.

Text & Bild

Text; Kristianstad Kommun
Bilden; I Utemuseum Pulken är det lätt att njuta av tranornas dans och trumpetande. Foto: Patrik Olofsson/N
Licens: Medieanvändning