Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Granö Beckasin blir en del av STF

Svenska Turistföreningen, STF, har cirka 250 boenden runt om i Sverige. Gemensamt för dem alla är att de ska vara personliga, genuina och hållbara med fokus på natur och kulturupplevelser. Nu ansluter Granö Beckasin sig till STF-familjen.

Granö Beckasin är en framstående aktör inom ekoturism längs Umeälven i Västerbottens inland. Anläggningen har länge legat i framkant med hållbara boendealternativ såsom ekohotell och unika trädhus – fågelnästen, samt mat från trakten och naturbaserade aktiviteter. Att jobba för bygdens utveckling och entreprenörskap har sedan starten 2008 varit företagets syfte.

För oss är samarbetet med STF ett led i att nå ut ännu bredare mot den svenska målgruppen. Sedan vi startade har vi jobbat företrädesvis internationellt. Sedan dess har intresset för inhemsk turism och Norrland ökat enormt. Nu är vi redo att visa upp vår fantastiska anläggning för ännu fler svenskar, och det finns inget bättre sätt än att bli en del av STF. Det passar oss perfekt”, säger VD Cecilia Sandström.

STF är en ideell medlemsförening, grundad 1885 som arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att slå vakt om allemansrätten och inte minst inspirera och guida till nya äventyr. STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. Förutom dessa finns cirka 180 boenden anslutna till STF. De ägs och drivs av egenföretagare som valt att samarbeta med STF. Samarbetet bygger på delade värderingar, ett personligt värdskap samt närhet till natur- och kulturupplevelser.

Genom att samarbeta med entreprenörer som erbjuder hållbara upplevelser kring natur och kultur kan vi tillsammans få fler att upptäcka Sverige och via STF kan dessa aktörer få fler att hitta till just dem. Jag är väldigt glad och stolt över att få välkomna Granö Beckasin till STF-familjen. Det är ett fantastiskt boende med ett gediget hållbarhetsarbete och ett värdskap utöver det vanliga”, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF.

Relevanta länkar

STF Granö Beckasin Hotell – Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Text & Bild

Text; Svenska Turistföreningen, STF
Bilden; Foto; Bea Holmgren
Granö Beckasin ligger längs Umeälven i Västerbottens inland. Mitt emellan Lycksele och Umeå, bor du i fågelnästen i träden, hotellrum eller hotellstugor. De erbjuder även aktiviteter och naturupplevelser som speglar den norrländska livsstilen året om.