Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Vandra i Skaraborg

Nu i maj lanserade turistorganisationerna i Skaraborg tillsammans konceptet Vandra i Skaraborg ...

Läs mer

Klimatoro ger kraftig förändring av svenskars resvanor

Svenskarnas resmönster har förändrats dramatiskt till följd av klimatdebatten. Dubbelt så många svenskar väljer tåg framför flyg jämfört med för bara ett och ett halvt år sedan, enligt SJs färska Sifo-undersökning. Trendskiftet bidrar till en kraftig ökning av tågresandet och allra mest ökar affärsresandet. Det är några av slutsatserna i...

Läs mer

Stockholm Loves Pollinators vill skapa en pollinerarvänlig Nationalstadspark

Plantagen vill vara med och förverkliga visionen om en pollinerarvänlig Nationalstadspark med livsmiljöer, boplatser, näringsställen och flyttningsvägar för alla pollinerande insekter. Nationalstadsparken blir nu en pollinerarvänlig park för alla typer av pollinerande insekter. Med det vill initiativet “Stockholm Loves Pollinators” även öka medvetenhet och sprida kunskap om pollinerarnas viktiga funktion...

Läs mer