Västergötland

Ett av våra vackra landskap i Götaland

Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige. Det gränsar i sydväst till Halland, i väster till Kattegatt och Bohuslän, i norr till DalslandVänern och Värmland, i öster till Närke och Vättern, samt i sydost till Småland.

Namnet kan tidigast spåras till 1070-talet hos Adam av Bremen i sin latiniserade form … in occidentalia Gothia, Westragothia[4] och senare år 1317 i namnformen Wæstragötland.[5][6]

De många megalitgravarna har gjort landskapets förhistoriska tid känd, framförallt gångrifterna på Falbygden. Många fynd av guld- och bronsföremål tyder på tidiga kontakter med omgivande folkgrupper. Västergötlands befolkning tog tidigt emot kristendomen, och har med Västgötalagen Sveriges äldsta landskapslag. Under tidig medeltid var landskapet skådeplats för inbördeskrig och maktstrider, ibland med stöd av soldater från danska Halland, eller norska Bohuslän. Senmedeltid och Vasatid innebar strider mellan svenska och danska kungar, där de senare ville återupprätta Kalmarunionen.

Vidare är kronprinsessan Victoria hertiginna[7], och prins Daniel hertig,[8] av Västergötland. Deras ende företrädare i detta titulärhertigdöme är prins Carl, som var hertig av Västergötland 1861-1951.

Källa: Wikipedia. Landskapsvapnet är en registrerad svensk vapensköld. Licenserad under  CC BY-SA 3.0 Riksarkivet Sverige. Landskapsbakgrund bild av mammela på Pixabay.

Läs mer