Turismutbildning i hela Sverige

Destinationsbyrån utbildar turistnäringen. Workshops där kunden går hem med en egen handlingsplan. Inspirerande föreläsningar. Utbildning på webben, när du har tid och anpassade efter din kunskapsnivå. Arbetar över hela Sverige.

Läs mer