Hovgården på Adelsö

Hovgården på Adelsö var kungsgård under vikingatid och medeltid. Birka på Björkö var handelsplats, kungsgårdens handelsplats. Platserna ligger inom synhåll för varandra på var sida om fjärden och är idag ett gemensamt Världsarv.

Läs mer