Åhus Badort

Foto, Naturfotografen, Lennart Johanzon  – Klicka på huvudbilden för större format!

Åhus är känt för bad tobak och Absolut vodka. Åhus har också mycket mer att erbjuda under sommarmånaderna.
Åhusvisfestival, fiske, vackra soluppgångar,Åhusbryggan,bilträffar onsdagar, smaktorget,Visfestivalen, Beachhandbollen, häst och vagn i Åhus, Snipans dag (Båtar)

CITAT [Wikipedia] Åhus är en tätort i Kristianstads kommun i Skåne län, belägen vid Helge åns norra utlopp i Hanöbukten.
Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder/vikingatid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1100-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild, troligtvis av den lundensiske ärkebiskop Eskil.

Åhus hette från början Aos (1296). Namnet betyder ’åmynning’. Att orten senare kom att heta Åhus förklaras av borgen som fanns där. En borg kunde kallas ’hus’ (jfr Glimmingehus). Ett antaget namn är Aosa hus, Åhus borg, som sedan skulle ha förändrats till Åhus. Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande.[2][3]
Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en ringmur, vars rester är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige. De äldsta kända stadsrättigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.
KÄLLA [Wikipedia]  Läs mer om Åhus där!

Hemsida; http://www.kristianstad.se/ahus

Kristianstads Turistbyrå
Adress
Stora Torg
Östra Storgatan 25
291 32 Kristianstad
Telefon; 044-13 53 35

Bilder

Hitta hit

Kristianstads Turistbyrå

Östra Storgatan 25
291 32 Kristianstad

Information

Kontaktinformation

Kristianstads Turistbyrå
Östra Storgatan 25
291 32 Kristianstad

http://www.kristianstad.se/ahus