Äventyrsbanan i Granvik – Karlsborg

Vill du möta nya utmaningar och testa dina gränser?
Välkommen till vår Äventyrsbana norr om Karlsborg.

Du behöver inte några speciella förkunskaper utan våra aktiviteter passar såväl nybörjare som dig med tidigare erfarenhet.

Klättring
Enskild klättring med egen säkring. Tre olika banor med olika svårighetsgrad gör klättringen varierande och spännande.

Nedfirning
Från lodräta bergväggar kommer du att göra nedfirningen. Med hjälp av en firningsbroms får du så mycket friktion att firningen kan ske med full kontroll.

Linbana
Färden startar från 40 meters höjd och går över vatten. Banans längd är 120 m. Efter färden firar du ner dig ca 16 meter till fast mark igen.

Läs mer på hemsidan här!

Bilder

Hitta hit

Granvik
546 95 Karlsborg

Information

Kontaktinformation


Granvik
546 95 Karlsborg