Bergs Klätt naturreservat

Bergs Klätt är ett naturreservat med intressant landskapsbild, flora och fauna. Vissa växter har här sin nordligaste förekomst. Hassellundar med stora mängder vårblommor. 12 gravrösen från bronsåldern samt en hällkista, troligen från yngre stenåldern, finns på denna halvö i Älgåfjorden. Vacker utsikt från Klätten. Vandringsstigar 1- ca. 3 km.

Bilder

Hitta hit

Bergs Klätt
67 160 Jössefors

Information

Kontaktinformation


Bergs Klätt
67 160 Jössefors