Cykla längst Göta Kanal

AB Göta kanalbolag har släppt en ny version, 2.1, av Göta kanalappen. Appen innehåller information för alla typer av besökare längs Göta kanal: med båt, cykel, bil, husbil eller till fots och finns för både iPhone och Android. Appen har uppdaterats med information om bland annat kanalens slussar, cykelsträckor längs kanalen, bättre evenemangssök, spara favoriter, delningsfunktion, m m.

Här kan du ladda ner appen!

De nyheter som lagts till är cykelsträckorna längs kanalen, där man lätt kan välja och se avstånd på olika sträckor och skapa sin egen cykelsträcka. Andra nyheter är att alla slussar och broar längs Göta kanal finns inlagda och är sökbara med informationstext om var och en, bättre evenemangssök med valfri tidsperiod, serviceuppgifter såsom livsmedel, sjömackar, m m. Dessutom kan man spara favoriter, dela på sociala medier, och få vägbeskrivning till önskat objekt genom google maps.

Huvudbilden. Den gamla dragvägen längs Göta kanal är en av Sveriges populäraste cykelleder.
Fotograf/Källa:Niclas Albinsson
Bild 1. Göta kanal. Borensbergs sluss, Fotograf/Källa:Göran Billeson.

Bild 2. Göta kanal, slussning i Sjötorp, Fotograf/Källa:Niclas Albinsson
Bild 3. Göta kanal, Fritidsbåtar på Göta kanal i Sjötorp, Fotograf/Källa:Göran Billeson
Bild 4. Allsång i Karlsborg i Göta kanals gästhamn, ett av ca 250 evenemang längs Göta kanal under sommaren. Fotograf/Källa:Stefan Nordkvist

Om Göta kanal
Göta kanal är en av Sveriges mest kända turistattraktioner!

Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58 slussar. Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand av totalt 58.000 svenska soldater.

Göta kanal är öppen 4/5-30/9 2012.

AB Göta kanalbolag ägs av staten och vårt huvuduppdrag är att bevara och utveckla Göta kanal samt att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Vi är 25 åretruntanställda samt ca 120 säsongsanställda. Huvudkontoret finns i Motala.

Läs mer på hemsidan; www.gotakanal.se

Bilder

Hitta hit

Göta kanal
591 21 Motala

Information

Kontaktinformation


Göta kanal
591 21 Motala