Föreningen för den Beridna Högvakten

Magiskt. Så beskrivs ofta känslan när våra ståtliga hästar och ridande musiker och dragoner paraderar genom Stockholms innerstad på väg till det kungliga slottet för vaktbyte. Kanske har du upplevt ceremonin på plats. Kanske har du sett den i någon TV-sändning. Oavsett är den Beridna Högvakten en kulturinstitution med anor från 1700-talet som väcker stolthet och glädje, idag mer än någonsin.

I centrum för vår uppmärksamhet står förstås hästarna. Drygt åttio unika individer som bokstavligen bär upp vår tradition. Det är inte många som vet att det är föreningen för den Beridna Högvaktens medlemmar som äger och står för hästarnas utbildning och bidrar till driften. Det innebär alltså våra medlemmar både är hästägare – och beskyddare av en viktig tradition.

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är Föreningen för den Beridna Högvakten som står för hästarna, deras utbildning och bidrar till deras drift, den andra är Försvarsmakten.

I en beriden högvakt ingår den beridna musikkåren. Den består av;
1, musikanförare
1, pukhäst ( ibland 2)
4 fanfartrumpetare och
12 stämmomusiker, vilket innemär
18 hästar totalt i musikkåren

Sedan följer vaktstyrkan som består av :
1 chef
1 ställföreträdare och
28 ( eller ibland 32 ) soldater och
30 hästar totalt i vaktstyrkan

Sammantaget innehåller alltså den Beridna Högvakten 48 hästar. Det innebär att det är 192 hästskor som skrittar fram under paraden. Dessa skor sitter fast med 1536 söm.

Håkan Buskhe ny styrelseordförande för Beridna Högvakten

– Fokus för nya styrelsen att få fler företag att säkra vårt kulturarv

På sin 36:e årsstämma fick Föreningen för den Beridna Högvakten både ny styrelseordförande och nya ledamöter. Håkan Buskhe, vd för Wallenbergsägda förvaltningsbolaget FAM, valdes som ny ordförande och nya ledamöter blir Karolin A. Johansson, tidigare Hovmarskalk till Kronprinsessan Victoria, och Peter Söderlind, vd på Shortcut Media Group. Som medlemsorganisation är Föreningen för den Beridna Högvakten beroende av sina medlemmar. Med ökad synlighet och kännedom bland allmänheten under de senaste åren har engagemanget för detta kulturarv ökat. Den nya styrelsen kommer nu bland annat att fokusera på att få fler företag att stödja de bland allmänheten så populära och traditionsenliga beridna vaktparaderna.

Ordförande för Beridna Högvaktens styrelse blir Håkan Buskhe, vd på förvaltningsbolaget FAM som ägs av de största Wallenbergstiftelserna. Håkan Buskhe har även varit koncernchef och vd för försvarsföretaget Saab under flera år. Håkan Buskhe ersätter landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård som satt åtta år på posten.

– ”Jag har alltid beundrat de pampiga beridna paraderna på håll och tycker nu att det ska bli väldigt givande att få vara en aktiv del av denna förening och institution. Jag hoppas kunna bidra med mitt nätverk och mina erfarenheter från affärsvärlden”, säger Håkan Buskhe.

H.K.H Kronprinsessan Victorias tidigare hovmarskalk, Karolin A. Johansson och Peter Söderlind, vd på Shortcut Media Group, valdes till nya ledamöter.

– ”Sedan jag tillträdde posten som Generalsekreterare för tre år sedan har vårt fokus varit att öka kännedomen om vår verksamhet för den bredare allmänheten. Detta har vi lyckats väl med; allt fler känner till oss, gillar oss och förstår vårt värde – vilket vi är väldigt glada för. Vi vill nu även bli bättre på att nå ut till företag som tycker det är viktigt att denna ståtliga tradition behålls och utvecklas. Jag är därför väldigt glad att det är just Håkan som ska leda detta arbete och jag ser fram emot ett bra samarbete”, säger Lena Linn, Generalsekreterare för Föreningen för den Beridna Högvakten.

Pågående skötsel och utbildning av föreningens 85 hästar

Föreningen Beridna Högvakten måste ha minst 80 hästar för att kunna uppfylla sitt uppdrag att tillhandahålla 75 brukbara hästar till Försvarsmakten att använda i beridna vaktparader och korteger. Därför sker en årlig tillväxt i form av inköp av sex till åtta nya hästar i takt med att äldre högvaktshästar pensioneras och får njuta lata dagar i hagen på ålderns höst. Dessa hästar måste genomgå en omfattande utbildning, inte minst för att klara trafik, folksamlingar och hög musik.

För föreningen är det viktigt med hästvälfärden, det vill säga att hästarna mår bra både fysiskt och psykiskt och att de stimuleras både kroppsligen och mentalt. Årliga hästbesiktningar sker inför varje säsongstart och efter varje säsongs avslutande, likaså får hästarna dagligen ett par timmars planerad egentid förutom ridning och de har dessutom obligatorisk semester på grönbete under juni och juli månad.

Även denna säsongs beridna vaktparader och korteger har blivit inställda då det alltid bildas folksamlingar där paraden är. Hästarna har därför fått en tidig semester i år och befinner sig nu på grönbete.

 

MER OM Föreningen för den Beridna Högvakten

Föreningen för den Beridna Högvakten är en medlemsorganisation som finansieras av medlemsavgifter. Som medlem blir man bland annat delägare till organisationens 85 hästar, ett bestånd som föryngras varje år i takt med att de äldsta hästarna pensioneras. Föreningen bildades 1985 i syfte att kunna bevara hästarna i den gamla och uppskattade traditionen med beriden högvakt vid högtidstillfällen som nationaldagsfirande, kungliga bröllop och vid statsbesök. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för det svenska levande kulturarvet. Sedan september 2019 finns Beridna Högvakten med på förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige. Föreningen har idag 22 000 medlemmar. Den beridna högvakten brukar dela topplatserna om den mest populära turistattraktionen i Stockholm med Vasamuseet, Skansen och Slottet. För mer information, se deras webbplats nedan.

Bli medlem och delägare
Är du nyfiken på hur det känns att äga en häst som ingår i den beridna högvakten? Det behöver du inte vara längre. Gå till handling, bli medlem idag – och sälla dig till skaran av hästbitna som stolt kan säga att du är delägare i ett 80-tal vackra yrkeshästar.
Läs mer HÄR!

BILDERNA NEDAN
Fotografen till alla bilder i ”Galleriet nedan” är Marielle Andersson Gueye
Klicka på bilderna för större format

Bilder

Hitta hit

Beridna högvakten

Beridna högvakten, Artillerigården, Riddarg 13
11451 Stockholm

Information

Kontaktinformation

Beridna högvakten
Beridna högvakten, Artillerigården, Riddarg 13
11451 Stockholm

08-667 77 30
https://www.beridnahogvakten.se/

Öppettider
Vänligen besök deras webbplats för aktuella öppettider under sommaren.
Inställda vaktparader juli-augusti pga. Pandemin

Prisuppgifter
Vänligen besök deras webbplats för aktuella priser