Glimmingehus, medeltida borg

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Den uppfördes av borgherren Jens Holgersen Ulfstand som var riddare, riksråd och riksamiral tillika länsherre på Gotland. Det stora bygget påbörjades år 1499, åtminstone enligt den omdiskuterade inskriften på portalen. I knappt femtio år användes Glimmingehus som bostad av Jens Holgersen Ulfstand.

Huvudbilden; Bild från borgården där marknaden äger rum, Foto: Kai Svenson
Bild 1. Riddare vid tornerspelen i Glimmingehus., Foto: Kai Svenson
Bild 2. Barn inne i borgen 

Riddarromantik
Glimmingehus är undantaget med sina listiga dödsfällor som skulle överraska en eventuell inkräktare. Men det stora husets arkitektur var knappast något nytt eller framåtsträvande i Jens Holgersens samtid. Glimmingehus var redan då det byggdes ett utslag av riddarromantisk nostalgi.

Glimminge 1, 276 56 Hammenhög, Sweden

Kontaktuppgifter
Telefon: 0414-186 20
E-post: glimmingehus@raa.se
Webbplats: http://www.raa.se/glimmingehus

Bilder

Hitta hit

Glimminge 1
276 56 Hammenhög

Information

Kontaktinformation


Glimminge 1
276 56 Hammenhög