Guidning vid Arkils tingstad – Ett vikingatida rättscentrum

På vikingatiden var tingen mycket viktiga. Det var här som de styrande förkunnade sina beslut, löste tvister och bestämd straff. Arkils tingstad var en av några tingsplatser runt Vallentunasjön och ett centrum för makt i området. Tingstaden uppfördes av Skålhamrasläkten, men var det de som styrde allt eller var tingen en “demokratisk” mötesplats för andra människor i bygden?

I den här guidningen står tingens och dess samhällsroll i fokus men guidningen handlar också i stort om vikingatiden, hur samhället såg ut och hur man levde. Du kommer att få lära dig om tingsplatser, vikingalagar, vikingarnas religion och kulturella normer och vi berättar också om runor och runstenar. Följ med oss på en resa till vikingatiden och känn historiens vingslag!

Läs mer här!

Bilder

Hitta hit

Time Travel Tours

Orkestaby 9
18694 Vallentuna

Information

Kontaktinformation

Time Travel Tours
Orkestaby 9
18694 Vallentuna

http://timetraveltours.se/